Berlín se stal mateřským městem ekologie

Autor:

V rámci světového dne životního prostředí zkoumala společnost Tourlane nejekologičtější a udržitelná města po světě. Z průzkumu vznikla tabulka s 50 městy ze všech obydlených kontinentů. Průzkum a zároveň vytvořený seznam tak poskytuje širokou škálu zajímavých míst na světě, které cestovatelé mohou navštívit, aby unikly od ruchu a smogu města. Ostatně udržitelnost mění svět cestovatelů více než doposud.

Seznam 50 měst byl zhotoven dle 8 kategorií. Bral se zřetel na dostupnost vlakem, veřejnou dopravu, poměr turistů k místním obyvatel, nízké množství aut v ulicích města, úroveň zeleně ve městě, úroveň čistého vzduchu, využití obnovitelné energie a recyklace.

První místo a tedy mateřské město životního prostředí obsadil Berlín s počtem bodů ze všech kategorií 53,28 bodů. Mezi evropskými městy se nejlépe umístila Vídeň a Mnichov. Praha se v žebříčku 50 měst umístila na krásném pátém místě s počtem bodů 41,48 bodů – nejvíce bodovala v kategorii zeleně, čistého ovzduší a dostupnosti vlakem.

Evropská města kralovala zejména v kategorii dostupnosti vlakem a také se v Evropě nachází nejčištší ovzduší. Naopak města v Africe a Asii obsadila přední příčky v kategorii nejnižší množství aut. Nejnižší příčku – tedy padesáté místo – obsadil Marakéš se součtem pouze 14,32 bodů.

Obnovitelná energie a recyklace je populární v celém světě. Evropa se také stala nejlépe zastoupeným kontinentem v počtu měst  – přesněji s 29 městy. Asijská města se umístila pouze v šesti případech.

Foto: pixabay