Češi si po koronakrizi jako první dopřejí odpíranou dovolenou

Autor:

Foto: Pixabay; Zdroj EOS KSI

Pandemie koronaviru přinesla mnohým nejen finanční problémy, ale také příležitosti, jak ušetřit. Některé výdaje nebyly kvůli situaci uskutečnitelné.

Češi i proto během pandemie nejčastěji (59 %) odkládali výdaje na dovolenou. Jakmile krize odezní, právě za dovolené se chystá utratit peníze jako první téměř polovina Čechů. Prostor pro úspory se projevil i ve splácení závazků. Češi větší potíže se splácením neuvádí, problémy mělo jen 15 % z nich a dvě pětiny ani nepředpokládají, že se v následujícím půl roce do finančních problémů dostanou. Vyplývá to z průzkumu skupiny EOS, který se zabýval vlivem koronavirové krize na finanční situaci obyvatel v Česku a ve vybraných evropských zemích.

Bez dovolené i bez zvelebené domácnosti

Koronavirová krize ovlivnila nejen zdraví, ekonomiku, ale i výdaje a plány lidí. Dovolenou si tak během pandemie musely odpustit tři pětiny Čechů. V sousedním Německu byla situace obdobná, na dovolenou nevyrazilo 65 % Němců. „Možnosti cestování byly od začátku krize značně omezené, což mohlo pomoci některým domácnostem ušetřit nemalé prostředky, které následně mohly investovat nebo jimi splatit své závazky. Tomu ostatně nasvědčují i výsledky průzkumu platební morálky EOS KSI. Podle nich se platební morálka Čechů loni oproti minulým letům zlepšila,“ vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Během krize ovšem nezůstalo jen u odpírání dovolené, Češi často oželeli i zvelebování bydlení. Třetina dotázaných odložila nákup vybavení do domácnosti, například nábytku. Tyto tendence měli častěji mladší lidé pod 39 let. Posouvaly se také menší rekonstrukce a renovace, v Česku je odložil každý čtvrtý. Renovace se odkládaly například i v Chorvatsku, a to dokonce ze všech plánovaných výdajů nejčastěji. Kvůli krizi se do úprav nepustilo 45 % obyvatel. „V rámci průzkumu je to specifické, ovšem situace v Chorvatsku byla ovlivněna zemětřeseními, která zasáhla zemi koncem minulého a začátkem tohoto roku. I to může hovořit ve prospěch plánovaných investic do bydlení,“ upozorňuje Vachel.

Možnosti a priority skupin obyvatel se liší

Jakmile krize skončí, téměř polovina (45 %) Čechů plánuje své finance vložit do dovolené, kterou si mnoho z nich v krizi odpustilo. „Investice do dovolené je v tuto chvíli zcela pochopitelná, avšak i v této oblasti je důležité utrácet zodpovědně a kvůli odpočinku v Čechách nebo zahraničí se zbytečně nezadlužovat. Půjčka na dovolenou může být riziková i ve chvíli, kdy ji zpočátku zvládneme řádně splácet,“ varuje Vachel. Na dovolenou se ostatně nejméně ze všech skupin chystají samoživitelé, na něž má krize výrazný dopad.

Jako hlavní prioritu uvedla dovolenou pouze pětina z nich, respondentů z ostatních skupin se na dovolenou chystá polovina. Samoživitelé nejvíce plánují investovat do zdraví (19 %) a vzdělání (18 %). Češi se také plánují pustit do vylepšování svých domácností. Každý pátý si po skončení krize plánuje nejprve koupit vybavení do domácnosti a 18 % se hodlá pustit do renovací. Tyto plány mají společné s Chorvaty, kterých se ale na renovace chystají dvě pětiny, zatímco na dovolenou jen třetina.

Zdroj grafu: EOS KSI Česká republika

Splátky nebyly ani během krize problém

V plánovaných výdajích sice přišlo uskromnění, splácení závazků se však krize nedotkla. V situaci, kdy by nebylo schopno splácet, se ocitlo jen 15 % Čechů. Navíc 61 % dotázaných ani nepředpokládá, že by se do finančních problémů dostalo v následujícím půl roce. „Zodpovědnost a schopnost splácet se ukázaly jako klíčové i během krize. Podle našich dat většina dlužníků našla na splátky dostatek peněz. Možná i za pomoci ušetřených financí, které by běžně utratili v jiných segmentech, například za zmíněné dovolené či vybavení domácnosti,“ dodává Vachel.

Kupříkladu Chorvaté jsou na tom se splácením o něco hůře, krize zkomplikovala splácení 18 % z nich. Přesto dvě pětiny Chorvatů předpokládají, že dluhy se jim v budoucnu vyhnou. Oproti tomu v Německu mělo problém se splácením jen 12 % respondentů a více než tři pětiny z nich (65 %) ani v následujících šesti měsících finanční problémy nečeká.