Chytré řízení dopravy pomáhá autům plynule projíždět starobylým čínským městem

Autor:

V každém velkém městě intenzita dopravy neustále roste. Ale jak se můžete vyhnout dopravním zácpám ve stísněném prostředí velkoměsta? Ve starobylém čínském městě Si-an nyní zavádí systém chytrého řízení dopravy, který využívá technologii společnosti Hikvision, zvyšuje plynulost dopravy a zkracuje dojezdový čas.

Čínské město Si-an, které se v dávných dobách jmenovalo Čchang-an, bývalo centrem starobylé orientální civilizace. Třináct čínských dynastií si zvolilo Si-an za své hlavní město. Dnešní Si-an není jen součástí historie, jedná se o technologický hub známý po celé Číně pro svůj vědecký výzkum, vzdělávání, výrobu, technologie a dopravu.

Problém: umožnit městu růst a zajistit plynulost přepravy mezi starobylými zdmi

I když je město Si-an moderním centrem, stále si zachovává své „šachovnicovité“ uspořádání z dob dynastie Tchang a je lemováno vysokými, starobylými zdmi. Nicméně i když se město v době hospodářského růstu může rozvíjet, zdi, kterými je obehnané, podstatně omezují možnost pohybu ve městě, zejména co se plynulosti dopravy týče. Vozidla mohou do města vjíždět nebo z něj vyjíždět jen přes městské brány, ale vzhledem k tomu, že se ve městě pohybuje zhruba 3 milióny vozidel, způsoboval omezený počet vjezdů a výjezdů z města velké dopravní zácpy.

Navíc se ve městě nachází mnoho starobylých objektů, což ještě více narušuje urbanistický rozvoj. V roce 2018 žilo ve městě více než 10 miliónů obyvatel a výstavba nových objektů rychle rostla.

Řízení dopravy v rostoucím městě, kde je navíc nutné chránit jeho bohatou historii, představovalo pro samosprávu Si-anu velký oříšek. Proto Úřad pro řízení dopravy ve městě Si-an oslovil společnost Hikvision a vybral si její chytré kamery.

Řešení: systém chytrého řízení dopravy od firmy Hikvision

„Městské hradby neumožňují zvětšit rozlohu města, a tak jsme pro další rozvoj a růst našeho moderního města mohli využít pouze technologie,“ říká Lihu Ma, projektový manažer firmy Hikvision. „Hlavní součástí řešení firmy Hikvision je video technologie využívající umělou inteligenci.“

Dopravní policie města Si-an spolupracovala s odborníky z firmy Hikvision, s odborníky na urbanistické plánování, s poskytovateli internetu a dalšími technologickými firmami na vývoji a realizaci systému pro chytré řízení dopravy. Tento systém naplno využívá hlavní výhody řešení firmy v oblasti chytrého řízení dopravy včetně videa s umělou inteligencí. Díky tomu vznikl výkonný systém pro chytré řízení dopravy. „V Si-anu se nám tak daří postavit most mezi chytrým digitálním světem a skutečnou městskou dopravou,“ vysvětluje Lihu.

Technické řešení:

Systém chytrého řízení dopravy analyzuje rozsáhlé informace a data o dopravě v jednotlivých částech města a využívá informace ke zlepšování plynulosti přepravy

1. Rozsáhlý systém pro monitorování porušování dopravních předpisů

Dopravní policie města Si-an instalovala chytré kamery na kontrolní body (Checkpoint Capture Cameras ) a křižovatky (Intersection Violation Capture Units). Tyto kamery jsou zapojeny do monitorovacího systému, který detekuje porušování dopravních předpisů na křižovatkách.

Kamery umožňují velké přiblížení obrazu a dokážou tak nahrát dopravní předpisy, jako jsou jízda na červenou, otáčení na nepovolených místech nebo nesprávná jízda v jízdních pruzích, a to v reálném čase. Navíc, díky nejnovější ultrazvukové monitorovací technologii, umí tyto kamery monitorovat i nezákonné použití houkaček a zvukových znamení v místech, kde je to zakázáno.

2. Vizuální řídící platforma

Dopravní policie města Si-an vybudovala s pomocí videokamer, které zachycují plynulost dopravy (Traffic Flow Capture Cameras), dalších technologií a chytrých mobilních aplikací, specializovanou vizuální řídící platformu, která je napojena na další součásti řídicího systému.

Všechna data se shromažďují a dynamicky zobrazují na velké obrazovce řídícího střediska. V případě problémů v dopravě nebo dopravní nehody, vygeneruje systém vhodná doporučení pro zajištění plynulosti dopravy, a to na základě místa, kde problém vznikl a automaticky upozorní nejbližší policejní hlídky v okolí. Policejní hlídka, která je nejblíže místa nehody, obdrží automatickou zprávu na své mobilní telefony, což jim umožní rychle se dostat na místo nehody.

Navíc systém chytrého řízení dopravy využívá systém strojového učení a ukládá si do paměti nejčastější místa, kde dopravní zácpy vznikají, aby mohl aktivně předvídat problémy ještě předtím, než vzniknou.

3. Lepší průjezd městem a chytré řízení světelné signalizace

Tým řízení přepravy ve městě Si-an využívá také další techniky pro zlepšení plynulosti dopravy, včetně chytrého řízení světelné signalizace. Chytré videokamery jsou vybaveny technologií rozšířené reality (AR) a poskytují do řídicího systému data o plynulosti přepravy, na jejichž základě dochází ke změně intervalů spínání světelné signalizace.

Systém monitoruje plynulost přepravy, délku fronty před světelnými křižovatkami a průměrnou rychlost jízdy ve všech směrech křižovatky, a to v reálném čase, a na základě zjištěných informací automaticky upravuje interval spínání světelné signalizace za účelem optimalizace plynulosti dopravy.

Výhody: Zlepšení průjezdnosti až o 10% a zkrácení doby jízdy o 12%

Systém chytrého řízení dopravy ve městě Si-an již prošel zátěžovými testy a dokáže zpracovat obrovské množství dopravních dat a informací, včetně videa z kamer, na jejichž základě vzniklo již několik chytrých algoritmů pro řízení plynulosti dopravy ve městě.

Zprávy o dopravních zácpách využívají mapové podklady a naznačují, že plynulost dopravy ve městě se po zavedení tohoto systému podstatně zlepšila. Ve srovnání s testovacím provozem na pilotních ulicích města, před spuštěním systému, došlo jen po spuštění chytrého řízení světelné signalizace ke zlepšení průjezdnosti městem až o 10 % a ke zkrácení doby jízdy o zhruba 12 %.

Navíc se zlepšuje chování řidičů, kteří začínají více dodržovat pravidla silničního provozu. Informace ze systému dopravních přestupků naznačují, že se obecně snížilo porušování dopravních předpisů, a to až o 30 % na základě krátkodobého pozorování.

Díky proaktivnímu včasnému varování při nehodách a dopravních problémech, došlo rovněž ke snížení četnosti dopravních nehod o více než 30 % ve srovnání s předchozím stavem. Díky neustálé optimalizaci systémového algoritmu a instalaci dalších monitorovacích systémů se přesnost systému navíc do budoucna ještě zlepší.

Foto: Pixabay