Domov Bohů. Místo, kde se rozhodovalo o osudu antického lidu

Autor:

Hora Olymp se nachází v severozápadní části Řecka. Místo bylo známé jako sídlo řeckých bohů a především jako domov nejvyššího boha Dia, pána blesků. Starořečtí spisovatelé včetně Homéra zahrnovali tuto horu do svých bájných příběhu o legendárních činech polobohů a statečných vojáků. Jako zmínku můžeme uvést například putování Odyssea. Bohové si často pochutnávali na Ambrózii, která jim poskytovala nesmrtelnost. Palác na Olympu postavili obří Titáni, které Zeus osvobodil z vězení Tartar. Homér také často ve svých vyprávění tvrdil, že na hoře Olymp nefouká vítr a je také osvobozen od nešvarů počasí, jako deště či sněhu.

Domov Bohů, jak se hoře přezdívá, je také druhou největší horou na Balkáně, která vystupuje téměř rovně od Egejského moře do výšky 2917 metrů. Hora jakoby byla hierarchicky rozdělena. V nižších polohách se nacházejí jeskyně a úzké soutěsky, kde žili nižší bohové a ostatní duchové. Protékají tudy řeky a k vidění jsou také vodopády.

Přestože je hora opředena mnoho antickými legendami a příběhy, neexistují téměř žádné archeologické důkazy, že by na vrcholu hory probíhaly rituály a jiné obřadní činnosti. Avšak je třeba upozornit, že horní plocha hory nebyla nikdy prozkoumána celá, zřejmě kvůli špatně přístupnému povrchu. Navíc na vrcholcích hory se převážně po celý rok udržují čepičky sněhu. Občas se najde nějaký odvážlivec, který se pustí do vykopávek a nalezne tak artefakty z doby železné.

V blízkosti hory se nachází starobylé makedonské město Dion, kde lze nalézt pozůstatky po obřadních rituálech, které činil Alexander Veliký a tím žádal Bohy, aby byli při velkých bitvách na jeho straně.

V moderní době se horolezci pokouší dosáhnout vrcholu a spatřit nádhery, které jim nabízí výhled. Ne každému se ale podaří pokořit nejvyšší vrchol Mytikas a následně Stefani, který je domovem právě boha Dia. Každopádně tímto směrem ročně míří deseti tisíce lidí, převážně horolezců. Snaží se zdolat alespoň část posvátné hory.

Zajímavostí je, že v nadmořské výšce asi 2600 metrů nad mořem se nachází kaple proroka Eliáše. Kaple byla postavena už v 16.století, jak to lidé v té době dokázali, to je i pro mě velkou záhadou. Jedná se také o nejvýše postavenou kapli pravoslavné víry na světě. V roce 1938 byla prohlášena hora a oblast kolem ní za Národní park. Vyskytuje se zde mimořádné množství biologické rozmanitosti druhů.

Pokud se budete chtít vydat i vy na horu Olymp, nejjednodušší pro vás bude když vyrazíte z Athén nebo ze Soluně, která je poměrně blíž hoře. Samozřejmě bude třeba si na cestu půjčit automobil. Taxík by se vám asi velmi prodražil. Popřípadě můžete vyrazit autobusem nebo vlakem. Ze Soluně pojedete přibližně tři hodiny a z Athén osm hodin autobusem.

Foto: Shutterstock.com