Jetelová pole se stala hitem sociálních sítí

Autor:

V posledních dnech jste mohli na sociálních sítí zaznamenat vyšší počet fotografií v rozkvetlém červeném až nachovém poli. Bohužel leckdy se za krásnými fotografiemi skrývají lidé, kteří si neváží cizích věcí a majetku. Místo toho, aby se pohybovali jen na okraji pole, často lezou i dovnitř. Nehledě na to, jestli se tam nachází cestička od traktoru – ve které by se mohli pohybovat nebo ne. Svými činy ale ničí úrodu zemědělců, kteří tak na každém malicherném člověku, který se nebojí vlézt do pole, prodělávají.

Jetel nachový nebo také lidově růžák se používá jako zelené hnojení nebo se dává do směsi s trávami jako pícnina – krmí se s ním zvířata. Zemědělci jej využívá zejméno pro jeho odolnost růstu i na písčitých půdách a v teplém klimatu. Tak jak se líbí zemědělcům, se ale také líbí ostatním lidem. Pro fotografy je zjevně jetel velmi fotogenický stejně jako levandule. Skoro se zdá, že kdo nemá fotku s jetelem, ten jakoby nebyl.

Jak by se ti lidé cítili, kdyby se jim po jejich zahradě projel třeba traktor nebo jim někdo rozdupal záhon s květinami? Než člověk vleze do pole, měl by se zamyslet, jestli ta fotka – kterou bude mít dalších sto lidí – za to opravdu stojí. Ostatně to, že si někdo jiný neváží práce druhých, neznamená, že vy musíte dělat totéž.

Foto: pixabay