Jižní Morava: Kolonáda na Rajstně

Autor:

Monumentální stavba, která se tyčí na kopci Homole, je jednou ze vzpomínek na předky, kterou nechal vystavět kníže Josef I. z Lichtenštejna. Kolonáda je postavena v romantickém klasicistním stylu. Její zdi zdobí antické postavy, které tak návštěvníky přenášejí alespoň pomyslně na cestu historií. Práce na památníku začaly v roce 1812 pod taktovkou Josefa Poppelacka.

Po svém dokončení se kolonáda stala velmi oblíbeným turistickým místem. Na stavbu se jezdili dívat lidé i z dalekých krajů. Na severní straně kolonády můžete nalézt německý nápis: Syn otci, bratr bratrům. Na jižní straně je pak nápis: Nezapomenutelným mužům jediný přeživší syn. Dále se na stavbě vyskytuje šestnáct reliéfů, které znázorňují rodové ctnosti.

Kolonáda je přístupná veřejnosti a můžete se jít podívat dokonce i na vyhlídku. Uvidíte snadno do všech světových stran a ve výhledu vám nebude nic překážet. Dohlédnout tak můžete do tří zemí. Na jedné straně spatřite moravský Mikulov se Svatým kopečkem a také minaret v lednickém parku, z další strany pak dohlédnete až na hřeben Malých Karpat a co se týká Rakouska, nelze zapomenout na zříceninu hradu Falkenstein.

Foto: Wikipedia – Marcin Szala