Navzdory vysokému napětí poskytují elektromobily maximální bezpečnost

Autor:

Zdroj info a foto: Škoda Auto

Čistě elektrické vozy nijak nezaostávají v oblasti bezpečnosti oproti automobilům s konvenčními pohony. Dokazují to mnohé studie.

Toto zjištění vyplývá z výzkumů a testů provedených pojišťovnami a odborníky na dopravní nehody. Díky celé řadě ochranných opatření nepředstavují elektrické komponenty vozů riziko úrazu elektrickým proudem ani za mokra ať už při jízdě či stání, ani při nabíjení u dobíjecí stanice nebo v případě nehody. Nebezpečí požáru není u elektromobilů vyšší než u modelů s klasickými spalovacími motory, zejména proto, že na palubě není vysoce hořlavé palivo.

Pracovníci servisu a záchranáři jsou cíleně školeni na manipulaci s moderními elektrickými vozy. Řidiči elektromobilů, jako je například elektrické SUV Škodovky, se nemusí obávat bezpečnostních rizik ani úrazu elektrickým proudem. Studie prováděné odborníky na dopravní nehody a pojišťovnami ukazují, že bezpečnost elektromobilů není v žádném případě nižší než bezpečnost automobilů s běžnými spalovacími motory.

Elektromobily jsou stejně bezpečné jako vozy s naftovým či benzínovým motorem

Navzdory občasným mylným představám nepředstavuje vysokonapěťová soustava elektromobilu žádné riziko úrazu elektrickým proudem, a to ani během jízdy ani během nabíjení. Bezpečnost zaručuje sofistikovaná technologie s ochrannými jističi a rozsáhlou senzorovou technikou. Veškeré elektrické komponenty jsou chráněny tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem ani v myčce, při nabíjení v dešti nebo v případě povodní. Proces dobíjení se například spustí poté, co automatická kontrola systému zjistí bezpečné spojení mezi vozidlem a dobíjecí stanicí. V případě závady se tok proudu k baterii okamžitě přeruší. Kromě toho četné studie prokázaly, že nebezpečí vzniku požáru je u elektromobilu stejně nízké jako u vozidel se spalovacími motory.

Koncepce elektromobilu navíc znamená, že na palubě není žádné hořlavé palivo. Z technického hlediska považují odborníci samovznícení neporušené lithiumiontové baterie nebo explozihořícího elektromobilu za prakticky nemožné.

Umístění baterie pohonu je zabezpečeno před nárazy

Baterie pohonu je uložena v podvozku odolném proti nárazu, kde je rovněž účinně chráněna proti deformaci. Nárazové testy dokazují, že moderní elektromobily si při nehodě vedou stejně dobře jako vozy se spalovacím motorem. Například model Enyaq iV získal v referenčním bezpečnostním testu Euro NCAP nejvyšší hodnocení pěti hvězdiček za bezpečnost při nárazu. Vysokonapěťový systém automobilu nepředstavuje v případě nehody žádné zvýšené riziko. Elektrické komponenty se při kolizi během milisekund automaticky odpojí od baterie, takže již nejsou pod napětím.

Řidič, cestující, účastníci dopravní nehody i záchranné složky jsou tak chráněni před zásahem elektrickým proudem. Při nárazové zkoušce zůstal bateriový modul, který je dobře chráněn v podlaze vozu, i přes zdeformovanou karoserii nepoškozen.

Škodovka podporuje další vzdělávání záchranných složek

Pokud by i navzdory všem bezpečnostním opatřením došlo k požáru, postupuje se při hašení elektrického vozu jinak než při hašení automobilu se spalovacím motorem. Hasiči jsou proto speciálně školeni a dále vzděláváni, aby si rozšířili znalosti v oboru. Automobilka podporuje tato školení a poskytuje záchranným složkám specifické informace a bezpečnostní listy, aby byla při manipulaci s havarovanými elektromobily zajištěna co nejvyšší odbornost. Hasiči tak mohou například termokamerou prověřit stav vysokonapěťového modulu a v případě potřeby jej ochladit, aby se zabránilo požáru baterie pohonu. Vzhledem k tomu, že k požáru baterie může dojít i opětovně, jsou elektromobily po nehodě z bezpečnostních důvodů odstaveny na k tomu určeném místě nebo v nádrži s vodou, dokud se nevyloučí riziko samovznícení nebo opětovného vznícení poškozené baterie.