Nová pravidla pro stíhání přestupků na palubě letadla

Autor:

Když se nacházíte několik kilometrů ve vzduchu, rozhodně nechcete, aby váš let narušoval neukázněný a agresivní cestující, který nemá daleko od fyzického násilí. Často tak tito lidé představují nejen zdravotní riziko, ale také to bezpečnostní. Nyní se od 1. ledna nového roku mají posílit pravomoci některých států, které by umožňovaly lépe stíhat narušitele letu.

Pravděpodobnost, že zrovna na vašem letu bude nějaký neukázněný pasažér je sice malá, ale přesto se to stále a častěji děje v celém světě. Neukáznění pasažéři se většinou projevují fyzickým napadením spolucestujících nebo personálu letadla, dále pak obtěžováním, kouřením a také nedodržováním pokynů posádky.

To vše může významně ohrozit bezpečnost letu a také způsobit zpoždění, případně jiné komplikace na letu. Dle Tokijské dohody z roku 1963 je pravomoc pro řešení přestupků na mezinárodních letech plně v kompetenci země, ve které je letadlo registrováno. To ale do této doby způsobovalo nemalé problémy. Téměř 60% incidentů nebylo nepotrestáno kvůli problémům s jurisdikcí jednotlivých zemí.

Nový Montrealský protokol 2014 (MP14) je zkratkou Protokolu o změně Úmluvy o přestupcích a některých dalších aktech spáchaných na palubách letadel. Je tak globální smlouvou, která posiluje pravomoce států stíhat rušivé cestující v zemi, ve které letadlo přistane. Generální ředitel Mezinárodní asociace leteckých dopravců doporučuje státům, aby ratifikovaly MP14 a bylo tak možné stíhat agresivní nebo problémové cestující dle jednotných globálních pokynů a ti pak nemohli uniknout svému trestu.

Foto: pixabay