Restart cykloturistiky. Mezinárodní peloton projede z Jeseníků až do Vídně

Autor:

V rámci akce „Týden na kole“, organizované již 17. rokem Nadací Partnerství, podpoří účastníci mezinárodní cyklojízdy z Česka, Rakouska a Slovenska restart cykloturistiky v době korona krize podél páteřní dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Balt-Jadran. Cyklojízda projede od 26. do 30. srpna celou evropskou trasu na území České republiky v délce téměř 400 kilometrů od česko-polské hranice až do tuzemsko-rakouského příhraničí a do Dolního Rakouska. Upozorní tím na výhody cykloturistiky v době pandemie.

„Letos jsme plánovali projet evropskou cyklotrasu EuroVelo z Česka až do Slovinska, kde se měla konat největší konference o cyklistice Velo-city. Bohužel konání mezinárodní konference zabránil covid-19, proto jsme museli jízdu přeložit a zkrátit,“ vysvětluje Daniel Mourek, koordinátor evropských tras EuroVelo v České republice a člen rady EuroVelo, který pojede v čele pelotonu. Atraktivní evropská trasa EuroVelo 9 vede po národních cyklotrasách, jako jsou Moravská stezka (CT 4) či Cyklostezka Brno-Vídeň (CT 5) a upozorní nejen na přírodní atrakce Jeseníků, Litovelského Pomoraví či Moravského krasu, ale i UNESCO památky jako centrum Olomouce či brněnská vila Tugendhat.

Cestovní ruch se v období korona krize v Česku – ale i v celém světě – prakticky zastavil. Jednou z mála povolených aktivit v čase nouzového stavu zůstala cyklistika a cykloturistika. Cykloturistika je proto ideální pro rychlý restart a překonání krize cestovního ruchu a dokáže rozptýlit poptávku do jednotlivých krajů. Přínosy cykloturistiky coby aktivní, k životnímu prostředí šetrné a zdravé formě cestovního ruchu jsou jasně měřitelné. To potvrzují to i čísla ze studií ekonomického přínosu v Jihomoravském kraji, kdy dálkové trasy do regionu přináší 160 milionů korun (2014), ale i vývoj cyklodopravy v Praze. V hlavním městě stav nouze zvedl bezmotorovou dopravu o 70%. Sčítače na samotné EuroVelo 9 naměřili za rok 2019 v Horce nad Moravou celkem 150 847 projíždějících a procházejících, z toho cyklistů přes 136 tisíc. Jiným měřeným úsekem v Pasohlávkách vloni na trase projelo či prošlo 108 329 lidí. Tyto přínosy pravidelně monitoruje ve spolupráci s partnery z krajů a měst Partnerství, o.p.s.

„Česko má velký potenciál stát se atraktivní a v evropském kontextu konkurenceschopnou cykloturistickou destinací vedle sousedního Rakouska. Pro jeho plné využití je ale nutný jak koordinovaný rozvoj cykloturistických produktů a služeb včetně cyklistické infrastruktury ve městech, tak i podpora marketingu cykloturistiky se zapojením veřejné i soukromé sféry. Zároveň je bezpodmínečně nutné dobudovat páteřní síť dálkových cyklotras EuroVelo a dalších cyklotras – zejména bezpečné úseky cyklostezek – a zvýšit kvalitu služeb pro cykloturisty,“ všímá si Daniel Mourek. Účastnící mezinárodního pelotonu budou využívat právě ubytování a stravování pod certifikovanou značkou služby „Cyklisté vítáni“.

EuroVelo 9 prochází napříč Českem od Jeseníku přes Olomouc a Brno až po Hevlín a s téměř 350 kilometry je nejkratší domácí EuroVelo trasou. Díky iniciativě Olomouckého a Jihomoravského kraje Sdružení obcí Cyklostezka Brno-Vídeň se ji daří rozvíjet a vylepšovat její značení. Trasa samotná kopíruje částečně i významné národní cyklotrasy jako jsou Moravská stezka či Cyklostezka Brno-Vídeň.

Foto: Pixabay