Škodovka podporuje zájem o technické obory

Autor:

Výrobní závod společnosti Škoda Auto v Kvasinách zvyšuje své úsilí v motivaci žáků k volbě technických oborů. S rostoucím zájmem o elektromobily a rozvojem jejich technologií roste potřeba odborníků zvláště ve specializovaných oborech, jako je autoelektrikář.

Ačkoliv se závod v Kvasinách řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu, dochází zde k úbytku technických předmětů na středních školách. Škodovka proto podporuje i vedení místních škol v opětovném zavedení oborů do vzdělávacích programů.Nejnovějším příkladem je spolupráce s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Rychnově nad Kněžnou, díky níž získají žáci bližší informace o atraktivitě oborů souvisejících s elektrotechnikou. Česká automobilka se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu technického vzdělávání dlouhodobě, a to od základních přes střední školy až po univerzity. V letech 2013–2020 investovala společnost do modernizace odborného vzdělávání více než 340 milionů korun.

Nástup elektromobility představuje skutečnou revoluci v automobilovém průmyslu. Společnost jako jeden z nejdéle působících výrobců vozů si plně uvědomuje význam této změny i v přípravě kvalifikovaných specialistů,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Technické obory nesmí zůstat stranou, a proto ještě více prohlubujeme spolupráci se základními, odbornýmii středními školami a žáky, studenty i pedagogy motivujeme k zájmu o tuto specializaci. Elektrotechnické vzdělání je nejen perspektivní, ale také nabízí možnosti pracovat s nejmodernějšími technologiemi.“

ŠKODA AUTO se v okolí závodu v Kvasinách na podporu technického vzdělávání zaměřuje několika způsoby. Organizuje přednášky na školách a dny otevřených dveří přímo v závodě nebo se aktivně prezentuje na burzách škol. Nejnovější aktivitou je těsnější spolupráce s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Rychnově nad Kněžnou, jejímž hlavním cílem je zvýšit zájem o obory související s elektromobilitou.

Jelikož aktuální situace nedovoluje osobní přítomnost zástupců automobilky na jednotlivých školách, připravila Škoda motivační video, které dává pedagogům i žákům volně k dispozici. Žáci mohou shlédnout nejmodernější technologie používané v závodu Kvasiny, doprovázené komentáři a rozhovory s vedoucími pracovníky. Cílem je informovat jak samotné žáky, tak rodiče i pedagogy o výhodách spojených se studiem.

Odborníci na elektrickou výstroj naleznou uplatnění jak přímo ve výrobě, tak například v servisním zázemí–v obou těchto oblastech je již dnes vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících s elektrotechnickým vzděláním. Absolventi elektrooborů tak mají vysokou šanci nazískání pracovního místa s dlouhodobou perspektivou a řadou zaměstnaneckých benefitů, které českou automobilku dlouhodobě řadí mezi nejvyhledávanější zaměstnavatel.

Pro učitele odborných předmětů zorganizovala automobilka také sérii školení na téma e-mobilita a plánuje v nich pokračovat rovněž v letošním roce. Studenti i pedagogický sbor díky tomu pracují s moderní technikou a využívají nejnovější poznatky odborníků, což přispívá jednak k atraktivitě výuky, jednak ke kvalitní přípravě budoucích specialistů na jejich povolání. Do modernizace odborného vzdělávání investovala ŠKODA AUTO v letech 2013–2020 více než 340 milionů korun.

Důležitou součástí spolupráce automobilky se školami jsou dále široké možnosti odborných stáží a praxí pro studenty středních, odborných i vysokých škol. Univerzitníabsolventi se mohou přihlásit do tzv. Trainee programu, studentům doktorských oborů je pak umožněno psát disertační práce ve spolupráci přímo s experty působícími ve společnosti ŠKODA AUTO.

Foto, zdroj: Škoda Auto