Termíny letních školních prázdnin v Evropě (nejen) pro motoristy

Autor:

Na začátku i konci letních školních prázdnin je třeba počítat s dopravními komplikacemi. Termíny letních školních prázdnin tradičně nejsou v rámci Evropské unie jednotné. Čeští školáci a středoškoláci si budou zaslouženého volna užívat od 29. června do 1. září. Podobně tomu bude v Belgii, Irsku a na Slovensku. Nejdříve začaly školní prázdniny v Lotyšsku, a to 3. června. Velmi podobné to mají v Itálii, kde byl prvním prázdninovým dnem již 8. červen. To bavorští školáci a studenti středních škol si počkají až do 29. července, prázdniny jim však skončí až 9. září. Ovšem nejdéle si budou letního volna užívat školáci na Maltě, a to až do 25. září. Zde navíc trvají prázdniny celé tři měsíce. Podobně je tomu v Portugalsku.

S letními školními prázdninami se ovšem pojí i hlavní sezona dovolených. „Miliony motoristů budou nejen přejíždět naším kontinentem ze státu do státu, ale i poznávat krásy a zajímavosti svých vlastních zemí. Mnoho lidí také využije dnů volna a příznivého počasí k návštěvě svých blízkých. Často též vyrazí na své chaty či chalupy. Zkrátka vypukne každoroční stěhování národů. A kočovat budou i Češi. Na silnicích a dálnicích celé Evropy bude rušno po celé letní období, nicméně se zvýšeným provozem, a tedy i nemalými dopravními komplikacemi, bude třeba počítat v období začátku a konce školních prázdnin,“ říká Libor Budina z Autoklubu ČR.

Motoristé si znovu připomenou nekonečné kolony pomalu se vlekoucích vozidel, které nejednou na dlouhé desítky minut a v případě vážnějších nehod na celé hodiny zcela znehybní. V každém případě se vyplatí vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. „Termín, kdy vyrazíme na dovolenkový pobyt, či se z něho naopak budeme vracet, se určitě vyplatí pečlivě naplánovat. A také je dobré předem zjistit, kde může začít doprava váznout, a raději si v předstihu připravit záložní objízdnou trasu pro případ vážnějších komplikací. V některých německých spolkových zemích začínají prázdniny až na konci července. Během posledního červencového víkendu mohou tranzitující motoristy překvapit nekonečné proudy pomalu se vlekoucích vozidel nejen v Německu. A srpen je měsícem, kdy se tradičně celá Francie stěhuje ze severu na jižní pobřeží. Na samém počátku tohoto měsíce i v jeho závěru je proto třeba se v zemi galského kohouta smířit s nemalými dopravními komplikacemi,“ radí Roman Budský z Platformy Vize 0.

Termíny letních školních prázdnin 2019 ve státech EU28 a Norsku a Švýcarsku

Země Termíny letních školních prázdnin 2019 Země Termíny letních školních prázdnin 2019
Belgie 1.7. – 31.8. Malta 29.6. – 25.9.
Bulharsko 20.6. – 15.9. Německo viz pozn.*
Česká republika 29.6. – 1.9. Nizozemsko viz pozn.*
Dánsko 29.6. – 11.8. Polsko 21.6. – 30.8.
Estonsko 12.6. – 30.8. Portugalsko 22.6. – 15.9.
Finsko 2.6. – 7.8. Rakousko viz pozn.*
Francie 8.7. – 30.8. Rumunsko 15.6. – 8.9.
Chorvatsko 17.6. – 2.9. Řecko 20.6. – 6.9.
Irsko 1.7. – 31.8. Slovensko 1.7. – 31.8.
Itálie 8.6. – 15.9. Slovinsko 26.6. – 31.8.
Kypr 20.6. – 6.9. Španělsko 22.6. – 8.9.
Litva 14.6. – 31.8. Švédsko 10.6. – 16.8.
Lotyšsko 3.6. – 30.8. Velká Británie viz pozn.*
Lucembursko 13.7. – 15.9. Norsko 18.6. – 19.8.
Maďarsko 15.6. – 1.9. Švýcarsko 29.6. – 28.8.

Upřesnění termínů letních školních prázdnin 2019 ve vybraných evropských státech

Velká Británie Termíny Německo Termíny
Anglie 15.7. – 6.9. Bádensko-Württembersko 29.7. – 10.9.
Severní Irsko 1.7. – 30.8. Bavorsko 29.7. – 9.9.
Skotsko 1.7. – 20.8. Berlín 20.6. – 2.8.
Wales 22.7. – 30.8. Braniborsko 20.6. – 3.8.
Brémy 4.7. – 14.8.
Nizozemsko Termíny Hamburk 27.6. – 7.8.
Střední region 22.7. – 30.8. Hesensko 1.7. – 9.8.
Jižní region 8.7. – 16.8. Meklenbursko – Přední Pomořansko 1.7. – 10.8.
Severní region 15.7. – 23.8. Dolní Sasko 4.7. – 14.8.
Severní Porýní – Vestfálsko 15.7. – 27.8.
Rakousko Termíny Porýní-Falc 1.7. – 9.8.
Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň 29.6. – 1.9. Sasko 8.7. – 16.8.
Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousko, Štýrsko 6.7. – 8.9. Sasko-Anhaltsko 4.7. – 14.8.
Itálie, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko – v těchto státech jsou regionální rozdíly v začátku a konci prázdnin. Termíny uvedené v tabulce odpovídají hlavním městům. Šlesvicko-Holštýnsko 1.7. – 10.8.
Durynsko 8.7. – 17.8.
Sársko 1.7. – 9.8.