Toyota staví město budoucnosti. Bude autonomní a bezemisní

Autor:

O tom, jak velký je projekt budování úplně nového autonomního a bezemisního města Woven City, svědčí i to, že v souvislosti s ním Toyota vytváří nové společnosti, aby mohla snadněji rozvíjet své přelomové technologie, které zdaleka nekončí jen u aut. Důkazem bude právě život v takzvaném městě budoucnosti, které vzniká v blízkosti hory Fuji.

Nově vznikající firmy Woven CORE, Woven Alpha a Woven Planet Holdings se zaměří na rozvoj softwaru pro automobily, autonomní jízdu, automaticky generované mapy a mobilitu v širokém slova smyslu, tedy na technologie, které usnadňují lidem pohyb nebo vzdálené fungování. Jejich označení záměrně navazují na název města Woven City.

Město budoucnosti od základů

Woven City je město nové generace, které Toyota od základů buduje na úpatí hory Fuji. Vznikne během několika let. Jeho obyvatelé se zúčastní mimořádného experimentu, ale zároveň budou vést normální život. Půjde o živou laboratoř, kde budou inženýři Toyoty a spolupracující vědci testovat nejmodernější technologie založené na umělé inteligenci. Woven City bude autonomní, ekologické a energeticky samostatné město.

Obyvatelé budou využívat inteligentní dopravu, tedy bezemisní vozy, domácí roboty, inteligentně naplánované komunikace a zeleň určenou k odpočinku a rekreaci, celek pak budou napájet fotovoltaické články a vodíkové technologie. Projektantem města je Bjarke Ingels, autor projektů, jako jsou nová věž World Trade Center v New Yorku, Lego House nebo Google Mountain View.

Výzkumná a vývojová společnost Toyota Research Institute – Advanced Development, Inc. (TRI-AD), z níž vznikne nová skupina firem Woven, byla založena v březnu roku 2018 v Tokiu, aby zajistila plně integrovaný software pro automatizované automobily.

Za poslední dva roky udělala firma značný pokrok ve vývoji nejmodernější pokročilé technologie pro podporu jízdy pod názvem Teammate, která je založena na Mobility Teammate Concept. TRI-AD tak nyní vstupuje do poslední fáze své evoluce, aby zajistila mobilitu lidí, zboží a informací automatizovanou jízdou, bezpečnostními technologiemi, mobilními zařízeními a robotikou, a to mimo jiné díky vývojovým pracím a testům ve Woven City.

Foto: Toyota

Nyní dojde k přeorganizování TRI-AD a vzniku tří nových firem, jejichž názvy obsahují slovo Woven, které pochází od weave čili vazba. Částečně nás inspirovaly tři typy komunikací navržené v novém městě a určených pro různé formy mobility, které se vzájemně protínají, jako by byly propletené. Slovo woven má ovšem ještě jiný význam, pro Toyotu důležitý. Kořeny Toyoty sahají až k automatickému tkalcovskému stavu vynalezenému Sakichi Toyodou, otcem Kiichiro Toyody, který založil Toyota Motor Corporation,” dodává.

Tři nové společnosti Toyoty

Úkolem tří nových společností, které v lednu 2021 vzniknou z TRI-AD, bude rozvoj a zavedení technologií, které promění největšího výrobce automobilů na světě v dodavatele široce chápaných prostředků a služeb mobility. Za tímto účelem vznikne nový holding Woven Planet a dvě společnosti, které mu patří, totiž Woven CORE a Woven Alpha.

Woven CORE má za úkol vypracovat a uvést do masového užívání technologie automatizované jízdy. Woven Alpha bude zkoumat nové obchodní možnosti a inkubovat inovativní projekty, jež překračují hranice současné činnosti Toyota Motor Corporation, jako jsou Woven City, Arene (otevřená platforma pro vývoj programovatelných automobilů) a Automated Mapping Platform (platforma určená k vývoji precizních map na základě údajů shromažďovaných automatizovanými vozy).

Firma Woven Alpha bude rovněž dohlížet na výzkumy prováděné ve Woven City. Woven Planet Holdings pak bude mít na starosti strategická rozhodnutí pro celou skupinu, rozšiřovat spolupráci s partnery, vytvářet nové obchodní možnosti a poskytovat společné korporátní služby firmám ze skupiny Woven.

Foto: Toyota