V Národních parcích narůstá problém s bezohlednými turisty. Nocují tu a rozdělávají oheň

Autor:

Zdroj info: NP Šumava ; zdroj foto: Pixabay

Zaměstnanci Správy Národního parku Bavorský les jsou v současné době konfrontováni s velkým problémem – nocování tzv. „na divoko“.

Stále více návštěvníků u nás nocuje v chráněném území, přestože to je zakázáno,“ vysvětluje Dr. Franz Leibl, ředitel národního parku. „Skoro neuběhne dne, aniž by naši strážci někoho nechytili.“ Někteří turisté jsou vybaveni stanem, jiní mají spací pytel, se kterým stráví noc například v přístřešku na ochranu proti nepříznivému počasí. Strážci NP Bavorský les objevují stále nové způsoby nocování na domnělých nocovištích, která jsou často uprostřed klidového území.

Návštěvníci v lese dokonce často rozdělávají oheň. „To je nejen zakázáno, ale je to i nezodpovědné kvůli riziku lesních požárů,“ upozorňuje Leibl. Když strážci nocující kontrolují, ti jim obvykle vysvětlují, že chtějí v divočině něco zažít. „My jsme ale chráněné území a ne zážitkové hřiště.“

Díky filosofii „Nechat přírodu být přírodou“ se v národním parku vyvinula jedinečná biologická rozmanitost. Svůj domov zde opět našla vzácná zvířata jako rys, vydra, tetřev hlušec nebo puštík bělavý. Jelikož tlak turistů v posledních letech nepřetržitě roste, je důležité, aby návštěvníci alespoň v noci nerušili především divoká zvířata. „Když plaché zvíře vyděsíte jasným světlem nebo hlasitými zvuky, výrazně se tím zvýší jejich stresová zátěž a pro některá zvířata to může být až fatální,“říká Franz Leibl.„Lidé, kteří v národním parku zůstanou přes noc bez povolení, jednají nejen v rozporu s platnými pravidly národního parku, jejich chování ale hlavně ruší druhy, které tam žijí.

Správa národního parku nyní na tento problém reaguje a rozšiřuje strážní hlídky i přes noc. Přestupky jsou oznamováni okresním úřadům Freyung-Grafenau a Regen, které následně udělí provinilci pokutu, která může dosahovat řádově tisíců korun. Správa národního parku v současné době připravuje nocoviště poblíž jeleních výběhů u Scheuerecku. V budoucnu by tam mělo být možné i využití parkovací míst pro obytné vozy.

Bohužel, s podobným chováním některých návštěvníků se setkávají také strážci na území NP Šumava. I zde je možné tábořit pouze na k tomu vyhrazených místech. To jsou například kempy nebo tzv. nouzová nocoviště.