Vydejte se do zahraničí po stopách slavného Leonarda da Vinci

Autor:

Letos tomu je 500 let, kdy pozemský svět opustil nadčasový umělec Leonardo da Vinci a tak není divu, že si jeho výročí smrti připomíná mnoho zemí a po celé Evropě vypukly nekonečné výstavy a upomínkové akce ve jménu slavného vynálezce, malíře a hlavně člověka. Leonardo da Vinci, muž mnoha tváří a také autor mnoha projektů, které daly základní kámen pro fungování, tak jak je známe dnes. Málokdo by jej neznal. Muž, který žil v období mezi léty 1452 až 1519. Jeho jméno se neodmyslitelně vtisklo nejen do vědy, ale také umění a kultury.

Itálie i Francie neodmyslitelně patří do Leonardova života. My vám ukážeme cestu, kterou se při svých toulkách můžete vydat tak, abyste prožili Leonardův život, avšak o několik set let později. Od vesnice Vinci, kde se narodil až po slávu jeho života v Paříži. Jste připraveni?

Vinci

Zde to všechno začalo. Vesnička se nachází asi 45 kilometrů od Florencie. Bohužel většina detailů z Leonardova útlého věk use ztratila v čase, ostatně tak to bývá, když jste na začátku nikdo a postupem času se vypracujete na někoho, jehož jméno si budou pamatovat lidé celá století. Na druhou stranu využili toho místní prodejci a také majitelé restaurací, kteří hojně své obchody po něm pojmenovávají. Když už ale do vesnice zavítáte, nezapomeňte si užít například Leonardovo muzeum. Naleznete zde technické výkresy a rekvizity jeho vynálezů. Asi dva kilometry od obce se nachází Leonardům dům. Uprostřed toskánských kopců stojí červený pískovcový dům, který obklopují staleté olivovníky. Uvnitř lze nalézt Leonardův hologram.

Řím

Období, které zde mistr strávil bylo velmi produktivní. Je až neuvěřitelné, jak inteligentní člověk to musel být, když ve své době dokázal navrhnout první prototypy jako byl bapříklad vrtulník, potápěčské obleky, obrněné tanky nebo i robotické rytíře. V 16. století něco úplně nepředstavitelného a možná i hrůzu nahánějícího, aby o několik set let později se jeho prvotní kroky staly skutečností. Proto byste v Římě neměli vynechat Muzeum Leonarda da Vinci. Ve dvou patrech muzea naleznete mnoho Leonardových vynálezů, které byly postaveny přesně podle jeho návrhů. Vidět budete tak moci například kulomet, závěsný kluzák nebo rypadlo. V galerii pak uvidíte reprodukci Leonardových hlavních děl. Jeden z nejcennějších kousků jeho obrazů naleznete ve Vatikánském muzeum.

Florencie

Právě zde Leonardo potkal Andrea del Verrocchia. Díky jeho pevné vůli a vědění se Leonardo rychle zdokonalil v umění. A právě v tomto městě namaloval svůj slavný obraz Mona Lisa, který dnes visí na zdech Louvre v Paříži. Pokud se chcete vydat za Leonardovými obrazy pak by vaše kroky určitě měly směřovat do galerie Uffizi. Nachází se tu jedny z nejslavnějších sbírek italského renesančního umění. Od Leonarda tu visí dva obrazy. Zvěstování a Klanění tří králů.

Milán

Nacházíme se ve vrcholném období mistra da Vinciho. Právě zde vytvořil jedny z jeho nejslavnějších prací. Procházkou se přesuňte do baziliky Santa Maria delle Grazie. Jedná se o goticko-renesanční kostel. Avšak to nejdůležitější je skryto uvnitř. Tam, kde se stavba kostela setkává s refektářem, v tom místě přesně naleznete Poslední večeři. Zachycuje okamžik, ve kterém Ježíš Kristus předpověděl svou hrozící zradu. Je až neuvěřitelné, že i po staletích stále ve tvářích přetrvávají emoce, ze kterých máte pocit, že den, kdy přijde na nebe vzetí je už blízko. Pokud vám tohle nestačilo vydejte se ještě do největšího italského muzea vědy. Nachází se zde přes 10 000 exponátů a z toho 150 je právě Leonardovo.

Amboise

Přestože mnoho jeho výtvorů jsou vystaveny v hlavním městě Francie, jeho poslední kroky vedly úplně někam jinam. Do údolí Loiry a města Amboise. Právě do tohoto města ho přizval francouzský král v roce 1516. Zde mu byl uděleno královské ocenění a několik tisíc zlatých ročně za jeho služby a neocenitelný přínos. Ve svých 60 letech trávil mnoho času na zdejším zámku. Ani ve svém pokročilém věku nedopustil, že by vědu ochudil ještě o pár svých teorií. A tak bádal a horlivě vymýšlel nové vědecké teorie. Jeho posledním místem odpočinku se stala hradní kaple Saint-Hubert v zámku d’Amboise. Při vykopávkách v 19. století zde byly objeveny jeho ostatky, ale jak víte, Leonardo da Vinci byl také schopný tajnůskář a tak přichází otázka, byly to opravdu jeho ostatky, nebo jenom další šifra?

Zde Leonardův slavný život končí. Zdali pak si i on uvědomoval, jak velký kus sebe předal budoucím generacím? Co se mu honilo hlavou, když už byl starý muž a častokrát se ohlédl dozadu za svým životem? To dnes už nikdo nezjistí, avšak jedno je jisté. Byl to velikán, který změnil svět.

Foto: flickr