Způsob dopravy do práce je pro Čechy jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání

Autor:

Třetině Čechům trvá za běžných podmínek cesta do zaměstnání a zpět méně jak půl hodiny a většina z nich si náklady spojené s přesunem do zaměstnání musí hradit sama. To vyplývá z nejnovějšího průzkumu společnosti Amazon, která se ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos rozhodla zjistit více o návycích zaměstnanců při cestování do práce.  Průzkumu se zúčastnilo více než 1 000 respondentů v Česku a na Slovensku. Výsledky ukazují, že podmínky spojené s dopravou do zaměstnání jsou pro většinu dotazovaných jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání.

Náklady spojené s dopravou do zaměstnání si hradí sami

S každodenním cestováním na pracoviště je pro řadu zaměstnanců zásadní otázka financí, kdy tato položka může pravidelně zabírat nezanedbatelnou část měsíčního rozpočtu domácnosti. Většina Čechů (77 %) si náklady spojené s cestou do zaměstnání hradí sama. V průměru takto jeden český pracovník za dopravu utratí 1 126 Kč měsíčně. Plně hrazená doprava zaměstnavatelem není v Česku standardem, což dokazují pouze 4 procenta dotazovaných, kteří uvedli, že jim zaměstnavatel zajišťuje dopravu v plném rozsahu. Pěti procentům zaměstnancům přispívá zaměstnavatel méně než polovinu a třem procentům přispívá více než polovinu.

Zaměstnavatelé svým zaměstnancům náklady na dopravu hradí nejčastěji v Plzeňském kraji (uvedlo 10 % respondentů z Plzeňského kraje). Nejméně často v Karlovarském, Libereckém a Královehradeckém, kde tuto možnost nevybral žádný z respondentů.

Zejména lidé s nižšími čistými příjmy do 15 000 korun měsíčně musí brát v potaz každodenní náklady spojené s přepravou na pracoviště. Nejčastěji proto využívají MHD nebo chodí pěšky, pokud se jejich pracoviště nachází v blízkosti jejich bydliště. Naopak lidé s příjmy od 15 001 korun výše využívají k přepravě vlastní motorové vozidlo častěji než jiné formy dopravy.

Společnost Amazon svým zaměstnancům dlouhodobě nabízí možnost bezplatné svozové dopravy na pracoviště distribučního centra v Dobrovízi u Prahy. Aktuálně ji využívá přibližně 95 procent zdejších pracovníků na 24 autobusových a 1 vlakové lince. Celkově jsou zaměstnanci sváženi ze 60 měst a obcí v okolních krajích. Zaměstnanci jsou dopravováni přímo do areálu distribučního centra, kde jsou vybudovány zastávky. Zároveň se v areálu nachází také vyhrazená parkovací místa, včetně těch pro sdílené automobily nebo přístřešky na kola.

Za normální situace vypravuje Amazon pro své zaměstnance 278 spojů týdně, během koronavirové krize se toto číslo více než zdvojnásobilo na 655 vypravených spojů týdně. Zdvojnásobil se také příjezd a odjezd jednotlivých spojů distribučního centra v Dobrovízi ze 2 příjezdů a odjezdů denně na 4 příjezdy a odjezdy. Cílem je zajistit bezpečnou přepravu pro všechny zaměstnance a minimalizovat rizika nákazy COVID-19.

V Praze se cestuje především MHD

Mezi nejčastěji používané formy přepravy do zaměstnání patří v Česku především vlastní motorové vozidlo (48 %), dále MHD (37 %) a chůze pěšky (29 %). Dálkovým autobusem se přepravuje asi 8 procent respondentů, vlakem pak 11 procent. MHD a pěší chůze je pak nejčastěji užívanou variantou pro nejmladší věkovou skupinu 18-26 let. Což může být jednak způsobeno snahou o ušetření financí, ale například také ekologickými důvody, které právě tato věková kategorie označovala za důležité častěji než jiné věkové skupiny (20 %).

Další údaje vyčnívají zejména pro Prahu, kde 73 procent dotázaných cestuje do práce MHD, což je nejvíce ze všech krajů. Vlastním vozidlem se zde přepravuje jen 31 procent zaměstnanců, což je naopak v rámci celé republiky nejméně. Vlastními vozidly se nejčastěji přepravují zaměstnanci ve Středočeském (59 %), Plzeňském (59 %) a Ústeckém kraji (58 %), nejméně (mimo Prahu) v kraji Libereckém (42 %).

Třetina dotazovaných se do zaměstnání dostane do půl hodiny

Důležitým aspektem dopravování do zaměstnání je také doba, kterou zaměstnanci stráví na cestě. Průzkum ukazuje, že nejvíce dotazovaným (34 %) zabere přesun na pracoviště méně než 30 minut. Mezi půlhodinou a hodinou denně trvá cesta do a ze zaměstnání 24 procent dotazovaných. Hodinu až hodinu a půl dojíždí 8 procent dotazovaných a hodinu a půl až dvě hodiny pouhá 3 procenta. Nejmenší procento respondentů (2 %) uvedlo, že cestují do zaměstnání a zpět více jak 2 hodiny.

Způsob dopravování na pracoviště je při výběru nového zaměstnání důležitým faktorem pro 6 z 10 Čechů. Čtvrtina respondentů (26 %) uvedla, že otázka dopravy je pro ně až na vedlejším místě a přibližně 1 z 10 respondentů (13 %) nejvíce oceňuje, když ji vůbec nemusí řešit a v plném rozsahu ji zajistí zaměstnavatel. Tak může učinit například formou svozové dopravy. Taková varianta je v současnosti dostupná pouze 3 procentům zaměstnanců. V porovnání s ostatními kraji využívají firemní svoz nejčastěji zaměstnanci v Královehradeckém kraji (6,7 %).

Foto: pixabay