Jak jezdí Češi o Vánocích v porovnání s řidiči z ostatních zemí

Autor:

V prosinci se u mnoha řidičů výrazně zvyšuje stres na silnicích kvůli hektickému konci roku a současně zhoršeným povětrnostním podmínkám, což může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu.

V této souvislosti provedla společnost Nextbase, ve spolupráci s výzkumným institutem YouGov průzkum chování řidičů během zimní sezóny v deseti zemích. Průzkum rovněž analyzoval, jak se v závislosti na konkrétní zemi liší doba jízd, přístup ke konzumaci alkoholu, hodnocení nejhorších řidičů a obavy v silničním provozu. Kromě České republiky byl průzkum proveden také v Německu, Austrálii, Kanadě, Francii, Nizozemsku, Polsku, Švédsku, Velké Británii a ve Spojených státech.

O Vánocích tráví nejvíce času v autě Češi

Podle průzkumu stráví o Vánocích takřka čtvrtina respondentů z Česka více než osm hodin v autě, aby navštívili svou rodinu a přátele. Česká republika se tak v mezinárodním žebříčku umístila na první příčce. Naopak nejméně času na cestách stráví o Vánocích Nizozemci – více než 8 hodin cest v autě uvádí pouze 11 % dotázaných.

Obavy ze silniční dopravy za ztížených podmínek na cestách v zimě

S tím, jak se zvyšuje doba strávená řízením během vánočních svátků, a i před nimi, roste i riziko, že budeme konfrontováni s nepříznivými dopravními a silničními podmínkami. Klíčovým aspektem průzkumu proto byla otázka, jaké jsou největší obavy řidičů při řízení v zimním a vánočním období. Pro většinu českých respondentů (63 %) jsou největším problémem měnící se podmínky na cestách, jako jsou kluzké silnice a sníh. Muži (64 %) považují obtížnější podmínky na zimních silnicích za větší problém než ženy (62 %). Kromě stavu vozovky je pro 27 % respondentů největším problémem mlha, zatímco pro 8 % řidičů je v zimě největší komplikací dřívější západ slunce a s tím související špatná viditelnost. Podobné výsledky byly zjištěny i v ostatních zemích, kde byl průzkum proveden.

Zásadní obavy z opilých řidičů a nevhodného chování za volantem

Pokud jde o chování ostatních řidičů, představují pro většinu respondentů z České republiky největší hrozbu řidiči, kteří neuzpůsobí řízení podle aktuálního počasí a podmínkám na silnici. Uvedlo to 51 % účastníků průzkumu. Následují obavy z opilých řidičů (26 %), velkého provozu (9 %) a unavených řidičů a špatně udržovaných vozidel (v obou případech 5 %).

Řízení pod vlivem alkoholu: Ve Francii se před jízdou napije každý čtvrtý řidič

V této souvislosti se nabízí otázka, kolik z respondentů řídí během vánočního období pod vlivem alkoholu. Z českých respondentů v době Vánoc usedá za volant po požití alkoholu 8 % řidičů. V případě mužů jde o 13 % respondentů, zatímco u žen jsou to pouze 4 %. Česká republika se tak v mezinárodním žebříčku umístila na zadních pozicích. Nejvíce řidičů pod vlivem alkoholu usedá za volant ve Franci (27 %) a ve Spojených státech (24 %). Na konci žebříčku s 8 % jsou kromě České republiky také Polsko a Velká Británie.

Za nejhorší řidiče jsou považováni partneři, manželé a manželky

V rámci průzkumu byli účastníci také dotázáni, který člen rodiny je podle nich nejhorším řidičem a měl by být nejčastěji chráněn palubní kamerou. V České republice se na prvním místě v průzkumu umístili manželé a manželky či partneři s 16 %, těsně následováni matkami (15 %). Že je jejich partnerka či manželka nejhorším řidičem si myslí 22 % českých mužů, zatímco totéž o svých partnerech či manželích uvedlo pouze 9 % českých žen.

Žebříček 5 nejhorších řidičů (Česká republika):

  1. Partner/manžel/ka (16 %)
  2. Matka (15 %)
  3. Babička (11 %)
  4. Sestra (9 %)
  5. Děda (7 %)

Poznámka ke sběru dat: Informace vycházejí z průzkumu, který provedla společnost YouGov Deutschland GmbH jménem společnosti Nextbase. Během něj bylo v období od 26. listopadu do 5. prosince 2021 online dotazováno 1 014 osob v České republice ve věku 18 a více let. Dalšími zeměmi, ve kterých byl průzkum proveden, byly Německo (1 018 účastníků) Austrálie (1 020 účastníků), Kanada (1 003 účastníků), Francie (1 022 účastníků), Nizozemsko (912 účastníků), Polsko (1 012 účastníků), Švédsko (1 015 účastníků), Spojené království (1 030 účastníků) a Spojené státy (1 022 účastníků).

Zdroj informací: Nextbase; YouGov
Zdroj foto: Pixabay