MŽP zdvojnásobilo výši příspěvku pro zoologické zahrady

Autor:

Foto: Michaela Rubešová

Program „Příspěvek ZOO“ je určený pro všech 29 licencovaných zoologických zahrad v Česku především na příspěvek na krmivo nově až do celkové výše 40 milionů korun. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podpora v jednotkách milionů korun.

„Znovu navyšujeme náš dotační titul, konkrétně o dvojnásobek oproti loňskému roku. Zoologické zahrady tak od března mohou žádat o tuto naši rychlou pomoc v celkové výši 40 milionů korun. Podpora je cílená zejména na pořízení krmiva pro chované druhy zvířat. Žádosti se opět podávají v jednoduchém elektronickém administrativním režimu a posuzují obratem, v řádu několika dní, to znamená, že již v dubnu poplynou peníze na účty zoo. Kromě toho jsem domluven s Unií zoologických zahrad, že během tohoto týdne prověří, zda mohou jejich členové využít nejnovějších dvou plošných kompenzačních programů MPO. Pokud zjistíme, že by ještě některé zoo zůstaly bez pomoci, budeme hledat další možnosti financování, aby žádná zoo nemusela omezit péči o svá zvířata,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

MŽP navýšením každoročního dotačního titulu zajistilo zoologickým zahradám částečnou kompenzaci ztrát. Díky dotačnímu programu může MŽP zcela transparentně a spravedlivě rozdělit podporu mezi jednotlivé zoo. Každá z licencovaných zoo má totiž jak různou výši ztrát, tak i různé zřizovatele. Zatímco všechny velké zoologické zahrady jsou zřizovány statutárními městy, čili jsou provozovány částečně z veřejných zdrojů, další licencované zoologické zahrady jsou čistě privátní.

Podpora MŽP je cílena na pořízení krmiva pro chovaná zvířata, čili se výše podpory odvíjí od počtu chovaných zvířat. Vzhledem k nákladům na pořízení krmiva se jedná o významné navýšení podpory, které celé řadě menších zoologických zahrad pokryje náklady na pořízení krmiva až v maximální míře podpory (80% celkových nákladů). Pořízení krmiva pro chovaná zvířata představuje klíčový náklad z hlediska zajištění welfare a dobrého výživového stavu.

Mimo gesci MŽP měla část zoologických zahrad doposud možnost částečně využít program antivirus (např. u pokladních či části administrativních pracovníků), a další kompenzační programy (např. COVID gastro v těch případech, kdy si zoologická zahrada provozuje gastroslužby zcela samostatně).