Na kolik vyjde nový cestovní pas a kde všude ho lze zařídit

Autor:

Se vstupem do Evropské unie nám zmizela potřeba cestovního pasu do mnoha evropských zemí.

Někteří z nás tedy cestovní pas vůbec nevlastní, nebo jim dávno propadl. Jestli vás vyřízení nového cestovního dokladu zrovna čeká, přinášíme shrnutí těch nejdůležitějších informací.

Do jakých zemí potřebujete cestovní pas

Před odjezdem na dovolenou si v první řadě zkontrolujte, jaké jsou požadavky při vstupu do země. Například v zemích Schengenského prostoru pas nepotřebujete vůbec a stačí vám občanský průkaz. Nezaměňujte ale Schengen s Evropskou unií, příslušnou dohodu podepsaly i některé další státy mimo EU (například Island, Norsko nebo Švýcarsko). Na pas naopak nezapomeňte třeba při cestě do Velké Británie, která se Schengenského prostoru přestala účastnit. Aktuální informace ohledně vstupních požadavků pro každou zemi najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Biometrické pasy

Od roku 2016 už se vydávají pouze biometrické pasy. Tyto pasy obsahují strojově čitelnou zónu s biometrickými údaji, jako jsou otisky prstů, váš obličej a duhovky. Možná vám to zní jako sci-fi, v praxi to ale znamená pouze to, že kromě fotografie při pořízení sejme úředník i otisky prstů. Jestli máte biometrický pas poznáte podle toho, že na jeho přední straně najdete obdélník s kolečkem uprostřed.

Kdo může zažádat o cestovní pas

Nový pas si může pořídit občan starší 15 let s tím, že do doby, kdy je stále nezletilý, musí předložit zároveň písemný souhlas zákonného zástupce (případně poručníka, opatrovníka, pěstouna apod.). U lidí mladších 15 let musí žádost vyplnit jejich zákonný zástupce. Nezapomínejte, že i děti musí mít vždy svůj cestovní doklad, ať už cestovní pas nebo občanský průkaz.

Kde a jak zažádat o cestovní pas

Cestovní pas můžete vyřídit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Nemusíte kvůli žádosti jezdit do místa svého trvalého bydliště. V Brně, Plzni a Ostravě vydává cestovní pas magistrát města, v Praze můžete zažádat na úřadech jednotlivých městských částí. S sebou vám stačí si vzít občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující vaši identitu (rodný list, oddací list).

Pokud si žádáte o nový pas z důvodu skončení platnosti toho stávajícího, nezapomeňte ho vzít s sebou a odevzdat. V případě, že potřebujete vyřídit pas pro své děti, budete potřebovat nejen jejich rodný list, ale i občanský průkaz nebo cestovní pas vás jako zákonného zástupce. Na úřadě nevyplňujete žádný formulář, veškeré informace zadá do systému pracovník úřadu. Ten zároveň pořídí fotografii a sejme vám otisky prstů. Vyplněný formulář pak jen digitálně podepíšete a žádost je vyřízena.

Lhůty a vyzvednutí nového dokladu

Standardní doba na vyřízení vašeho požadavku je 30 dní. V závislosti na vytíženosti konkrétního úřadu může být nový doklad k dispozici i dřív, rozhodně na to ale nespoléhejte. Svůj pas si můžete vyzvednout buď v místě podání žádosti nebo, pokud jste tuto variantu zvolili při podání žádosti, u kteréhokoliv obecního úřadu. V případě, že potřebujete nový pas dřív, je možné vyzvednutí ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní. V takovém případě si ale připlatíte a vyzvednutí je možné pouze v místě, kde jste podávali žádost nebo u Ministerstva vnitra. Nejrychleji můžete pas získat v expres lhůtě do 24 hodin (pozor, platí pouze v pracovní dny), zažádat si o takový pas můžete kdekoliv, hotový dokument si ale musíte vyzvednout jedině na ministerstvu. Pas je ve všech případech nutné si vyzvednout osobně.

Poplatky za vyřízení nového dokladu

Poplatek za vydání nového cestovního pasu ve standardní lhůtě 30 dnů je 600 korun pro občany starší 15 let, u mladších lidí je to 100 korun. V případě, že plánujete nový pas převzít u jiného úřadu, než u kterého podáváte žádost, připlatíte si za tuto službu další stovku. U pasů vystavených ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů zaplatí starší 15 let 3000 korun a mladší občané 1000 korun. Nejvíc si samozřejmě připlatíte za expres vyhotovení do 24 hodin. Cena za takový pas je pro občany starší 15 let 6000 korun, pro občany mladší 2000 korun. Veškeré poplatky je třeba uhradit už při podání žádosti, jedinou výjimkou je, pokud zvolíte vyzvednutí dokladu u Ministerstva vnitra, kde se část poplatku platí až při převzetí.

Doba platnosti cestovního pasu a na co si dát pozor

Platnost cestovního pasu je 10 let, tuto dobu nelze prodloužit. Vždy po 10 letech tedy musíte zažádat o pas nový. U osob mladších 15 let je platnost zkrácena na 5 let. Při převzetí dokladu si zkontrolujte, zda jsou veškeré údaje správné a vložením do kontrolní čtečky si překontrolujte, že je čip funkční. Přední stranu pasu nijak neohýbejte, mohlo by dojít k poškození čipu.

Co dělat v případě ztráty cestovního pasu

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu je vždy potřeba nahlásit. V případě, že tak neučiníte vystavujete se podobnému riziku jako při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu. Cestovní pas se totiž počítá mezi doklady totožnosti a lze s ním například ověřit podpis. Ztrátu nebo odcizení nahlaste neprodleně u kteréhokoliv obecního úřadu, matričního úřadu nebo na policii. V případě, že pas ztratíte v zahraničí, je potřeba tuto skutečnost ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR, kde vám bude zároveň vystaven dočasný cestovní průkaz, který budete potřebovat na cestu zpět.

Zdroj info: Ministerstvo vnitra, zkušenost autorky textu
Zdroj foto: Michaela Rubešová