Na oslavu sametové revoluce se vysázely stromy věnované komunistickým vězňům

Autor:

U Příbrami vyrostla nová Alej svobody věnovaná obětem tamní nucené těžby uranu v 50. letech minulého století. Alej vysázelo 400 dobrovolníků.

Deset lip a osmdesátdevět javorů nově roste podél pěší a cyklistické trasy, na kterou navazuje evropská poutní trasa Via Nova. Poslední stý strom – symbolicky přímo v areálu Vojna, který sloužil pro internaci primárně politických odpůrců komunistického režimu – zasadily společně patronky výsadby Libuše Musilová a Klára Formanová se zástupci Příbrami, Hornického muzea a Středočeského kraje. Putovní akce Nadace Partnerství se letos konala již počtvrté.

„Rád bych poděkoval každému ze čtyř set sázejících za pomoc při výsadbě Aleje svobody v Příbrami. Významně jste tím přispěli k úspěchu iniciativy Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysadit 10 milionů stromů v České republice do 5 let. Výsadbou Aleje svobody si každoročně připomínáme výročí 17. listopadu. Letos jsme si u Památníku Vojna připomněli i křivdy uranových dolů a komunistického režimu,“ komentuje ředitel pořadatelské Nadace Partnerství Petr Kazda.

„Je pro mě velkou ctí být patronkou letošní Aleje svobody. Můj tatínek, Jiří Stránský, byl politický vězeň a strávil víc jak deset letech v komunistických lágrech. Pro něj i naši rodinu je místo letošní výsadby symbolické. Táta vždy ctil pravdu a chránil svobodu a byl životním optimistou. Myslím, že by měl dnes radost. Vážil si a miloval mladé lidi a jejich boj za svobodu přírody,“ vzpomíná Klára Formanová, jejíž otec protiprávně strávil na Vojně pět měsíců z celkového trestu.

„Sázení stromů je obecně bohulibým počinem. Tentokrát jsme nesázeli pouze z důvodu ekologického, ale v Aleji svobody, která se má stát symbolem naší národní paměti, úcty, a hlavně vděčnosti za to, že můžeme žít ve svobodné zemi, kde jsou respektována lidská práva, kde není nikdo perzekuován za odlišný názor, a kde fungují principy demokracie,“ dodává starosta Příbrami Jan Konvalinka.

„Věřím, že výsadba Aleje svobody u bývalého vězeňského zařízení pro odpůrce komunistického režimu bude symbolem statečnosti lidí, kteří tady byli vězněni. Je nám ctí, že Nadace Tipsport se jako strategický partner projektu může podílet i na tom, aby se na křivdy komunismu nikdy nezapomnělo. Už dva roky Nadace Tipsport přímo i nepřímo podporuje výsadbu miliónů stromů v České republice. Záleží nám na tom, jak se tady žilo a jak se tady bude žít,“ uzavírá ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Nadace Partnerství chce prostřednictvím stromů ukázat na důležité momenty československé státnosti. Po prvotní Aleji pod Řípem, rostou další symbolická stromořadí ve Vestci u Prahy a naposledy v místech bývalé železné opony v Šatově.

Zdroj info: Nadace Partnerství
Zdroj foto: Jakub Caha