Speciálně vycvičení psi umí detekovat koronavirus. Mohou tak nahradit jiné druhy testování

Autor:

Foto: Pixabay

Čeští kynologové Gustav Hotový a tým Search and Rescue Czech Republic mohou pomocí speciálně vycvičených psů podstatně zjednodušit a zrychlit testování osob na nákazu koronavirem.

Odběr vzorků a ukázka tohoto způsobu testování byla předvedena v praxi na ZŠ Trojská v Praze. Celkem se již podařilo vycvičit šest psů, kteří jsou schopni detekovat přítomnost viru u člověka s přesností 95 %, tedy vyšší, než je tomu u jiných způsobů testování. U dalších dvou psů probíhá finální fáze výcviku.

Koronavirová epidemie znepříjemňuje život lidem po celém světě. Nedílnou součástí pandemie je problém, který spočívá v testování osob na toto onemocnění. Gustav Hotový a tým Search and Rescue Czech Republic s Českým červeným křížem, fakultními nemocnicemi a dalšími zapojenými subjekty, vyvinuli metodu, která je nejen rychlá a spolehlivá, ale především neinvazivní a levnější, což může zásadně usnadnit pravidelné testování rizikových osob.

Tento inovativní způsob odběru vzorků a testování dnes tým kynologů vyzkoušel v praxi spolu s žáky první a druhé třídy na ZŠ Trojská. Touto metodou se dá provést detekce několikanásobně rychleji, než je tomu u současného způsobu testování vykazující podobnou přesnost, ale bez nepříjemného odběru z nosohltanu. Metodu lze navíc přizpůsobit a modifikovat na základě podmínek, ve kterých bude využívána (ve školských zařízeních, ve zdravotnictví apod.) tak, aby její použití bylo co nejefektivnější.

Testování týmu SAR CZ je založeno na využití speciálně vycvičených psů, kteří prostřednictvím čichu dokáží detekovat změnu pachové signatury u člověka nakaženého nemocí COVID-19. Odběr vzorku pro testování je velmi snadný a zvládne jej každý. Testovaný jedinec si přiloží na horní část trupu odběrový materiál (sterilní kompresi). Kompresi si zároveň přiloží k ústům a dýchá do ní. Speciálně vycvičený pes poté pomocí přičichnutí k testovanému materiálu zjistí, zda je daný člověk pozitivní či negativní. Metodu detekce koronaviru s pomocí psů testují i další týmy z České republiky i zahraničí, tento konkrétní způsob však využívá pouze tým SAR CZ.

„V současné chvíli jsme již schopni novou metodu předvést zkušebně v praxi a demonstrovat její účinnost. V případě zájmu pak můžeme metodu modifikovat a přízpůsobit výcvik konkrétním požadavkům zadavatele, aby mohli psi testovat vzorky co nejefektivněji,“ uvádí Gustav Hotový, hlavní kynolog z neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic. „Spolupracujeme s lékaři, kteří nám poskytují vzorky pachů a budeme usilovat o oficiální schválení této metody pro testování nemoci COVID-19. Disponujeme kompletním laboratorním zázemím a máme prokazatelné výsledky, podložené detailní evidencí výcviku a podrobnými daty, na kterých stavíme náš výzkum. Naším hlavním cílem zůstává dokončení studie, která cílí na výcvik psů pro detekci virů, navíc nejen pro současnou pandemii, ale i pro identifikaci dalších onemocnění v budoucnu,“ říká Gustav Hotový.

Tým SAR CZ nevyužívá pro výzkum žádnou státní podporu a do této fáze projektu se dostal jen díky partnerům. „Společnost VAFO nám poskytla finanční prostředky na vybavení laboratoře, dokončení studie a také krmení pro naše psy. Spolupracujeme také s Fakultní Thomayerovou nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Olomouci a s praktickými lékaři, díky kterým získáváme vzorky k výcviku našich psů. V neposlední řadě je pro nás nezbytná spolupráce s Českým červeným křížem, který nám pomáhá s logistikou a převozem vzorků,“ doplňuje Gustav Hotový.

Když jsme se dozvěděli o probíhajícím výzkumu týmu SAR CZ, který se týká využití psů při testování osob na COVID-19, neváhali jsme a tento projekt podpořili finančními prostředky ve výši jednotek milionů korun. Máme velkou radost, že je nový způsob testování efektivní, a věříme, že tato revoluční metoda může přinést velkou úlevu v boji proti koronaviru,“ uvádí Karolína Čápová, ředitelka vývoje produktů ve společnosti VAFO.