V Písku jsou opět k vidění sochy z písku

Autor:

Zdroj info: podle zjištění autorky článku; zdroj foto: Michaela Rubešová

Město Písek slavilo loni významné výročí – tedy 777. narozeniny. Kvůli pandemii nemohly být oslavy tak velkolepé, a tak pokračují i letos.

Tradiční výstava soch z písku se váže právě k této příležitosti. Sochy, které se začaly tvořit začátkem května, zdobí náplavku U Kamenného mostu. Letos byly umístěny na bližším okraji k vodě, aby mohly na její hladině zrcadlit písmena ze zadní strany. Jednotlivá díla tak zobrazují vždy jedno písmeno názvu města PÍSEK. Ke každé soše se zároveň vážou atributy, které má znázorňovat:

P – Pramen, Poklad, Plavci, Peřeje, Proud, Plaz-Příšera, Pověst
I – Iris & Iris, Inspirace, Idea, Iluze, Informace
S – Slunce, Svět a Světové strany, Solná stezka, Salamandr
E – Energie, Evropa, Erby, Etos, Elementy
K – Kentaur, Kůň, Klíč, Kreativita, Konflikt

Hlavním tématem letošního roku je „Písek – město z písku na vodě„. U každé ze soch se nachází informační tabulka, na které je napsaný mytologický příběh o založení Písku. Zároveň mohou návštěvníci hádat podle příběhu, který výše zmíněný atribut se k jaké pískové soše váže.

O podobu soch se postarali sochaři Josef Faltus a Marian Maršálek a na jejich podobu bylo využito přes 60 tun písku. Ten se následně tvaroval a zafixovával do finální podoby. Realizace jedné sochy trvala přibližně čtyři dny. Sochy z písku v Písku může navštívit kdokoli a to zcela zdarma. Jen je potřeba dodržovat minimální rozestupy a rovněž dávat větší pozor na děti, protože sochy jsou na náplavce, tudíž v blízkosti vody. Pokud počasí dovolí, měly by sochy vydržet až do podzimu. Jedná se tak o hezký výlet nejen pro malé cestovatele.

Zdroj informací: autorský test, zkušenost autorky textu, Sochy z Písku
Zdroj foto: Michaela Rubešová