Vodní a masožravé rostliny celého světa jsou k vidění v Třeboni

Autor:

Zdroj info: Akademie věd ČR; Zdroj foto: Pixabay

V Botanické zahradě Třeboň je nově k vidění výstava Vodní a masožravé rostliny z celého světa. Návštěvnici si tak budou moci prohlédnout zástupce většiny rodů masožravých rostlin.

Od trpasličí australské rosnatky přes jihoevropský rosnolist až po láčkovnici australskou, stejně tak i místní ohrožené druhy našich mokřadů. Výstava je přístupná každý den od 8 do 18 hodin. Rostliny jsou v expozici uspořádány geograficky, podle kontinentů a jednotlivá akvária doplňují další druhy příslušné oblasti. K vidění jsou společenstva vodních rostlin z různých koutů planety, například stolístky, rdesty, růžkatce, zákrutichy, bakopy, zakucelky, mokřanky, morovinky nebo kryptokoryny.

Připravena je sbírka vodních kapradin s několika nepukalkami (Salvinia), obšíráky (Ceratopteris), azolou (Azolla) a zajímavou brazilskou kapradinou Regnellidium diphyllum. Zastoupeny jsou i leknínovité rostliny od nejmenšího (drobný africký leknín) po největšího zástupce této skupiny (Euryale ferox). Návštěvníci se také seznámí s užitkovými mokřadními rostlinami jako různými odrůdami rýže, lotosy a několika druhy šáchorů. Výstavu doplňuje několik mučenek a tillandsií.

 „Kromě vodních rostlin z celého světa mají návštěvníci jedinečnou možnost spatřit také velké množství ohrožených druhů rostlin našich mokřadů jako aldrovandku měchýřkatou, rosnatku prostřední, protěž žlutobílou nebo drobýšek nejmenší, které jsou předmětem dlouhodobého výzkumu vědců Botanického ústavu a které ve volné přírodě již téměř nejsou k nalezení,“ říká Jana Navrátilová, vedoucí Botanické zahrady Třeboň.

Botanická zahrada Třeboň je součástí Sbírky vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR. Má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena studentům i široké veřejnosti. Její expozice čítají více než 700 druhů vodních a mokřadních rostlin, většinou ze střední Evropy. Pečuje o běžné rostliny našich řek, potoků, rybníků a jejich okolí, ale také o rostliny velmi vzácné, a dokonce i takové, které z naší přírody už definitivně vymizely. Část venkovní expozice je uspořádaná „biotopově“. V ní jsou rostliny pěstovány v podobných seskupeních, jako rostou v přírodě.

Genofond sbírky vodních a mokřadních rostlin čítá více než 140 druhů chráněných zákony České republiky. Hlavním zaměřením zahrady je udržování záchranných kultur ohrožených druhů původem z Třeboňska. Sbírka vodních a mokřadních rostlin představuje ojedinělou a cennou banku živého materiálu. Návštěvníkům poskytuje možnost nahlédnout do jinak těžko přístupného světa mokřadů, poskytuje ale také stanoviště mnohým živočichům.

Zdroj informací: Botanická zahrada Třeboň
Zdroj foto: Pixabay