Zázraky přírody aneb Kukačka snese vejce za čtyři sekundy

Autor:

Foto: Pixabay

Ani aktivní obrana hnízda rákosníkem velkým kukačku od snesení vejce neodradí. Záznamy z videokamer odhalily, že pokud je kukačka napadena agresivním rákosníkem, snaží se snášení zrychlit. V extrémním případě snesla vejce za pouhé čtyři sekundy.

Kukačka obecná je známá parazitickým způsobem života, při němž snáší svá vejce do hnízd jiných druhů ptáků. Mládě kukačky pak krátce po vylíhnutí vytlačí zbývající vejce nebo mláďata z hnízda ven a získá tak veškerou péči hostitelů pouze pro sebe.

Jedním z často využívaných hostitelských druhů je rákosník velký, pták velikosti většího vrabce, který hnízdí v rozsáhlejších rákosinách našich rybníků. Samice kukačky nejprve sleduje hostitelský pár. Snaží se nalézt hostitelské hnízdo a ve správný okamžik do něj snést své vlastní vejce. Doposud však nebylo známo, co přesně se během snášení v hnízdě odehrává.

Agresivní obrana kukačku neodradí

Zákulisí celého procesu nyní zdokumentovali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR v čele s ornitology Václavem Jelínkem a Marcelem Honzou. Pomocí videí podrobně popsali chování kukaček přímo při činu. Analýza víc než 150 jednotlivých záznamů parazitací ukázala, že už tak extrémně rychlé snášení vajec samicí kukačky může uspíšit agresivní reakce hostitelů, v tomto případě rákosníků velkých. Když se kukačka k hostitelskému hnízdu přiblížila nepozorovaně, trvala jí parazitace v průměru 16 vteřin; pokud ji napadl rákosník, doba se snížila na pouhých osm vteřin. V extrémním případě stihla kukačka snést vejce za poloviční čas, za pouhé čtyři vteřiny.

Ritualizovaný proces snášení

Kromě toho, že jsme přesně popsali průběh a rychlost parazitace hostitelského hnízda kukačkou obecnou, jsme ukázali, že průběh samotného parazitačního aktu je vysoce ritualizovaný proces. Samice kukačky po příletu na okraj hnízda uchopí jedno z vajec, které se v hnízdě nachází, a až poté snáší svoje vlastní vejce. Hledání vejce, které by mohla samice odnést, provádí kukačka vždy, a to i tehdy, pokud na ni hostitelé útočí či je hostitelské hnízdo prázdné. Jedná se tedy o zjevně naprosto zásadní součást její parazitické životní strategie,“ popisuje Václav Jelínek.

Dosud se o průběhu chování kukaček na hnízdech hostitelů příliš mnoho nevědělo, takto rozsáhlou sbírkou videonahrávek nikdo nedisponoval. Výzkum tak zásadně rozšířil povědomí o chování kukaček i jejich hostitelů přímo během parazitace.