Blesky a bouřky jsou fascinující. Nově je lze pozorovat přímo v telefonu

Autor:

Mobilní aplikace Počasí & Radar má nyní i Blesk radar. Ten umožňuje sledovat online v reálném čase blesky za posledních 15 minut a to po celém světě.

Co je to blesk?

Blesk by se dal považovat za nejviditelnější projev atmosférické elektřiny. Blesky nám dokáží na obloze zprostředkovat velkolepé představení a bývají tak také předmětem zájmu nejednoho objektivu. Zároveň však v sobě skrývají značný ničivý potenciál, i když jen lokálního charakteru. Jedním z nejvýmluvnějších projevů obecného povědomí o ničivosti blesků je přítomnost bleskosvodů na střeše každého domu. Z jazykového hlediska je zajímavé, že v češtině se pro bleskosvody vžil výraz hromosvod, ač to je očividně principiálně nepřesné.

Blesk by se dal popsat jako silný elektrostatický výboj, který je produkován během bouřky. Může se tak dít jak v rámci bouřkového oblaku, tak i mezi bouřkovým oblakem a povrchem země. Elektrický výboj rychle zahřívá okolní vzduch, který se následkem toho okamžitě rozpíná a tato expanze se akusticky projeví zvukem hromu. Díky vysokému obsahu dusíku v zemské atmosféře nabývají blesky modrobílého zbarvení. Pokud blesk uhodí do nějaké horniny na zemském povrchu, přetaví ji a metamorfuje do horniny s názvem fulgurit.

Jak funguje detekce blesků?

Stěžejní je využití faktu, že bleskový výboj generuje elektromagnetické pole, které se jako vlny šíří z místa vzniku do okolí rychlostí světla. Nejintenzivnější oblast takového elektromagnetického záření se pohybuje v intervalu od 5 do 10 kHz. Zpětné výboje při blesku, který udeří z oblaku na zemský povrch, pak emituje zpět silnou nízkofrekvenční radiaci, zatímco hlavní výboj k zemi a také výboje v rámci bouřkových oblaků jsou zdrojem signálů o velmi nízké frekvenci. A právě těchto principů využívají detekční systémy blesků.

V aplikaci můžete sledovat živě blesky po celém světě, které byly detekované v posledních 15 minutách. Na mapě se jeví jako jasně žluté body, jejichž konkrétní symbol se mírně liší v závislosti na stáří blesku. Ty nejaktuálnější blesky mají červené prstencové ohraničení a navíc graficky vysílají soustředné bílé kruhy, které symbolizují bezprostřední akustický projev blesku – hrom. Nejstarší blesky, které se odehrály před maximálně 15 minutami, jsou pak zastoupeny prostými jasně žlutými body. Díky této časové diferenciaci jednotlivých blesků lze tak i krásně pozorovat dráhu daného bouřkového systému.

Prakticky se jedná o interaktivní mapu pro pozorování aktuálních výbojů blesků na celém světě. Zobrazuje pouze blesky v téměř reálném čase a za posledních 15 minut, není zde k dispozici časový režim animace a ani archiv jejich zobrazení.

Zdroj informací: německá meteorologická společnost Wetter Online, Wikipedie
Foto: Pixabay