Dětský lázeňský pobyt se dá absolvovat i během školního roku. Děti učivo totiž nezameškají

Autor:

Zdravotní obtíže se nevyhýbají ani malým pacientům. Léčbu některých nemocí je potřeba podpořit pobytem v lázních. Dětský organismus je citlivý, a proto komplexní lázeňská léčba může mnohdy ulevit od potíží a zlepšit zdravotní stav. Co však dělat, když dítě chodí do školy?

Jaké jsou podmínky lázeňského pobytu

První informace o možnosti pobytu v lázních poskytne ošetřující lékař. „Návrh na lázeňskou péči vypisuje zpravidla pediatr na základě indikace specialisty. U konkrétních diagnóz řeší nárok na lázně indikační seznam, podle kterého postupují všichni lékaři. Pokud má rodič navíc mezi lázněmi svého favorita, kde se specializují na danou chorobu, může se právě podle indikačního seznamu s lékařem domluvit na preferovaných lázních a případně i konkrétní léčebně,“ uvedl Petr Pšenica, lékař z Lázní Luhačovice.

Výhoda je, že se indikační seznam lázní dá najít online, a tedy si rodiče mohou dopředu najít lázně, které se jim líbí, či splňují jejich představy. Když se tedy podaří vybrat lázně, pak lékař návrh zašle na zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno. Pojišťovna návrh schválí nebo zamítne. Pokud bude rozhodnutí pozitivní, musí dítě nastoupit do lázní během šesti měsíců (u dospělých to jsou tři měsíce).

Věk, od kterého děti mohou nastoupit do lázní, nehraje roli. V dětských léčebnách často narazíte na opravdu malé děti až miminka. „V našich lázních se věnujeme dětem už od jednoho a půl roku života. I takto malí pacienti se díky doprovodu rodiče či jiného dospělého obvykle velmi dobře adaptují na nové prostředí a dobře spolupracují s lékaři a zdravotními sestrami,“ říká Petr Pšenica.

U malých pacientů se nejčastěji vyskytují nemoci dýchacích cest, kožní potíže, problémy s obezitou a také onkologická léčba. Na tyto nemoci se v Luhačovicích specializují. „K léčbě astmatu v lázních využíváme především inhalace přírodních minerálních vod, při kterých dochází k rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, k jejich vykašlávání a otužování sliznic. V léčbě atopického ekzému pak tyto vody využíváme k uhličitým koupelím. Vazodilatace, neboli rozšíření cév, a změny pH kůže a podkoží vedou u ekzematiků při koupeli ke zmírnění zánětu a svědění,“ popsal způsob léčby Pšenica. Základem léčby u dětí s nadváhou je pohybový a dietní režim. Děti také podstupují procedury s přírodním léčivým zdrojem. Léčba může být opravdu účinná v případě, že změnu životního stylu dodržuje celá rodina. Podpora je v tomto ohledu podstatná.

Do šesti let s doprovodem

Většinou do věku šesti let je společně s dítětem i doprovod. To může být rodič, babička nebo děda, ale také zletilý sourozenec, aby mohl být doprovod přítomen, musí to pediatr napsat do návrhu pro pojišťovnu i s zdůvodněním. Stejně jako je pobyt hrazen dítěti pojišťovnou, stejná pojišťovna platí doprovodu stravu a ubytování.

„Hlavní přínos přítomnosti doprovodu dítěte během lázeňského pobytu spočívá v tom, že s pacientem dochází na všechny procedury a učí se, jak se o něj starat následně v domácím prostředí. Například v rámci léčby dýchacích potíží se naučí, jak správně prolévat nos a kloktat, jak inhalovat, a to například i ve vztahu k jídlu či jiným léčivům, nebo nácvik správného smrkání. Doprovod si také osvojí základy dechové rehabilitace a pohybové léčby. Naučí se relaxační a úlevové polohy, které vedou k usnadnění dýchání a snížení dušnosti. Rodiče dětí s kožními problémy se zase naučí, jak správně o dětskou pokožku pečovat, čím je vhodné ji promazávat a jaké koupele lze například aplikovat i v domácím prostředí,“ popsal důležitost doprovodu lékař.

Jakmile má do lázní odjet dítě, které je starší šesti let, doprovod už nemá. Rodina může potomka navštěvovat v určených dnech a hodinách během pobytu v lázních. Pokud by chtěl doprovod vyrazit i se starším dítětem, pak už si pobyt v lázních musí hradit sám.

Komplexní péče pro děti trvá obvykle 28 dní. „Čtyřtýdenní pobyt má své opodstatnění. Jde totiž o ucelený ozdravný proces, kdy se první týden člověk aklimatizuje, druhý se organismus vyrovnává s procesy, které se procedurami spustily, a od třetího týdne pak dochází k opravdové léčbě,“ doplňuje Pšenica. Zní to sice jako dlouhá doba, ale sama jsem pravidelně jezdila do lázní a když si tam člověk najde kamarády, pobyt v lázní uteče jako voda. Den navíc vyplňuje výuka, procedury, ale také pravidelná strava a procházky ven.

Žádné zameškání ve škole

Před odjezdem do lázní je nutné informovat školu, kam dítě chodí. Obvykle totiž delší absenci musí schválit ředitel (ředitelka) školy, informace by měla také doputovat k třídní učitelce, aby se případně domluvila s ostatními učiteli na náplni učiva po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole.

V každých dětských lázní je zajištěna plnohodnotná školní výuka. Děti vzdělávají speciálně vyškolení pedagogové. Škola v lázních se sice od těch běžných liší, ale stále dokáže pokrýt učivo prvního a druhého stupně základní školy. „Vyučování probíhá v dopoledním čase a trvá dvě až tři hodiny denně. Vzdělávání probíhá vždy ve spolupráci s kmenovými školami jednotlivých žáků s cílem zajistit návaznost na jejich dosavadní školní práci a náplň. Výuka probíhá na základě individuálního přístupu s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav a případné speciální vzdělávací potřeby dítěte,“ upřesnil Pšenica.

Já jsem například jezdila do Jánských Lázní (tady se studovalo dopoledne) a Lázní Bělohrad (výuka byla většinou dopoledne, někdy také odpoledne/večer). Je možné, že teď už je to trochu jinak, protože na pobyty jsem jezdívala před 20 lety. Do učebny nás chodilo zhruba 10 až 15 dětí. Jednalo se o různé ročníky základní školy. Někdy jsme měli společné předměty, jako je český jazyk nebo matematika, jindy jsme dostali každý vlastní zadání, abychom si doplnili učivo, které po nás požadovala naše škola. Když jsem se pak z lázní vrátila, obvykle v mé škole následovalo přezkoušení. Výhodou je, pokud učitelé z běžné školy poskytnou materiály, ze kterých se dítě může učit. Je to jednodušší, než si informace hledat sám.

Zdroj informací: autorský text, vlastní zkušenost autorky textu, rozhovor s lékařem Petrem Pšenicou z Lázní Luhačovice
Foto: se svolením Lázně Luhačovice