Dovolenou si budeme brzy možná vybírat podle výše uhlíkové stopy

Autor:

Evropská komise na nic nečeká a nově připravila návrh na stanovení společného rámce pro měření emisí skleníkových plynů z nákladní a osobní dopravy.

Tímto krokem by chtěli poskytnout spolehlivý nástroj pro porovnávání různých dopravních služeb bez ohledu na druh dopravy, odvětví či zemi provozu. Cestující tak budou mít možnost volby, jaký způsob přepravy využijí a budou si moci porovnat, jak velký podíl uhlíkové stopy bude mít jejich volba na planetu. Návrhem by Evropská unie mohla lépe splnit cíle Zelené dohody pro Evropu a Evropského právního rámce pro klima.

Podle dat Evropské agentury pro životní prostředí byla právě silniční doprava odpovědná za téměř polovinu všech emisí oxidu dusíku v EU. Od roku 1990 je to právě doprava, která zmíněné emise zvedá. Navíc poptávka po dopravních službách stále roste. Nyní by však bylo možné monitorovat emise skleníkových plynů z různých hospodářských činností. Tím by cestovatelé z celého světa mohli být motivování k využití ekologicky šetrnějších způsobů přepravy.

Všechno dobré má však i negativní stránky, kterých se obávají především podnikatelé. Jsou to zvýšené náklady na dodržování předpisů a administrativní zátěž související se zavedením a údržbou systémů evidence emisí. Zatím je to však stále otevřená otázka a návrh neprošel dosud schválením.

Evropská komise začala svou iniciativu veřejnou konzultací a v této debatě se mají vyjádřit provozovatelé a uživatelé dopravy nejrůznějšího druhu. Ohled se bere i na cestovní kanceláře, aby tak mohly reagovat na požadavky zákazníků, kteří budou chtít cestovat šetrněji. Kdo ví, jak to tedy nakonec všechno bude. Zatím je to pouze jedna z dalších možností, jak změnit svět k lepšímu.

Zdroj informací:  Evropská asociace ECTAA, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Foto: pixabay