Evropský týden mobility probíhá pod heslem: Cestovat zdravě, cestovat udržitelně

Autor:

Snídaně pro cyklisty, veřejná doprava zdarma, komentované prohlídky, cykloservis zdarma i festivaly na náměstích – to je Evropský týden mobility.

Jubilejní 20. ročník proběhne od 16. do 22. září a bude se věnovat především těm druhům dopravy, které zvyšují kvalitu života a zlepšují zdraví občanů. Letošní motto „Cestovat zdravě, cestovat udržitelně“ podtrhuje roli aktivní dopravy, která přináší nejvíce zdravotních benefitů. Chůzi a jízdu na kole či koloběžce lze navíc dobře kombinovat s veřejnou dopravou.

Během Evropského týdne mobility si všichni zájemci mohou užít stovky setkání nebo akci, jako třeba cyklojízdu z Hradce Králové do Josefova, vyzkoušet si zdarma sdílená kola v Ostravě, v Mníšku pod Brdy se vydat pěšky do školy nebo ve Valašském Meziříčí vyměnit auta za koně. Všechny akce najdete v Seznamu programů zapojených měst, který vytvořila organizace Partnerství pro městskou mobilitu. Ta s českými městy dlouhodobě spolupracuje a podporuje je, aby realizovala dočasná i trvalá dopravní opatření.

Evropský týden mobility tradičně končí Dnem bez aut, který upozorňuje na neudržitelnost konvenční automobilové dopravy. Pořadatelé ale mají právo termín posunout tak, aby více vyhovoval návštěvníkům, tedy většinou už na sobotu či neděli.

Městské prostředí se potýká se znečištěným ovzduším, které ovlivňuje doprava produkující zdraví škodlivé látky přímo v dýchací zóně lidí. Přispívá tak ke vzniku řady závažných onemocnění. Z hlediska vlivu na lidské zdraví se jako nejproblematičtější jeví jemné prachové částice, které snadno pronikají až do plicních sklípků. Na ně se mohou vázat polycyklické aromatické uhlovodíky – zejména benzo(a)pyren, který má prokázané karcinogenní účinky. Přetížená automobilová doprava má svá negativa i po stránce ekonomické, kdy řidiči platí místo jízdy za postávání v kolonách.

Evropský týden mobility vznikl z iniciativy Evropské komise ve stovkách evropských měst a obcí od roku 2002. V letošním roce se do něj zapojilo více než 2700 měst z celé Evropy. Cílem je nabídnout obyvatelům alternativy k automobilové dopravě, která přispívá ke klimatické změně a představuje nemalé zdravotní riziko pro všechny skupiny obyvatel. Je přitom spousta způsobů, jak se pohybovat po městě levněji, spolehlivěji a zdravěji.

Od začátku se do ETM zapojují také města a obce v ČR, kterých je letos již 35 a stále přibývají další. Snaží se povzbudit své občany ke změně dopravních návyků ve prospěch udržitelné mobility. Kromě toho, že je na portálech upozorňují na celostátní akce, jako jsou zářijová Výzva Do práce na kole, říjnová Výzva 10 000 kroků (do té je stále možné se registrovat), akce pro děti Pěšky do školy nebo sousedské slavnosti Zažít město jinak, přichází města právě během ETM s originálním, často velmi bohatým programem vlastních akcí a aktivit místních organizací.

Zdroj info: Ministerstvo životního prostředí
Zdroj: foto: Pixabay