EXPO 2020 skončilo, Česko slaví ocenění za nejlepší inovaci

Autor:

Po šesti měsících skončila v Dubaji Všeobecná světová výstava EXPO 2020. Česká republika se na ní prezentovala desítkami exponátů v oblasti moderních technologií, výsledků vědy a výzkumu či designu, ale též řadou odborných konferencí a kulturních akcí.

Na slavnostním vyhlášení cen pro nejúspěšnější vystavovatele pak získal český pavilon cenu „UAE Innovates“ za nejlepší inovaci celého EXPO 2020, kterou obdržel hlavní exponát českého pavilonu, systém S.A.W.E.R

Technologie S.A.W.E.R. vyvinutá ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a Botanického ústavu Akademie věd ČR ostatně přitahovala pozornost po celou dobu trvání výstavy. České řešení chráněné řadou patentů umí autonomně i ze suchého pouštního vzduchu získat až stovky litrů vody denně, takto získaná voda pak byla po remineralizaci a obohacení o řasy používána k zavlažování zahrady, která český pavilon v Dubaji obklopovala. „Pro Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je ocenění UAE Innovates za S.A.W.E.R. velkou satisfakcí za řadu výzev spojených se samotným vývojem technologie i zajištění  adekvátní prezentace přímo na českém pavilonu na EXPO,“ říká ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Robert Jára. „Bez dubajského EXPO by technologie S.A.W.E.R. nevznikla a fakt, že na konci celé šestiměsíční výstavy je takto prestižní ocenění pro Českou republiku, je pro mě důkazem toho, že  česká věda stále má světový věhlas,“ uzavírá Robert Jára.

Zdroj foto: Czech EXPO 2020

Pozornost během trvání EXPO však přitahovaly i další technologie, které tvořily základ stálé expozice v českém pavilonu, ať už to byly exponáty z oblasti mikrobiologie a botaniky, jakými jsou fenotypizační linka „We Speak Plantish“ či fotobioraktor „Alga Oasis“ Mikrobiologického ústavu Akademie věd, stěna složená z nového typu 3D tiskáren od společnosti Průša Research či robotické rameno Vysokého učení technického v Brně, které tiskne stavební bloky ze směsi bioplastů z odpadního tuku a pouštního písku. České inovace v oblasti energetiky pak byly zastoupeny modelem solí chlazeného jaderného minireaktoru vyvinutého Centrem výzkumu Řež doplněným o bateriové uložiště Fenix Group a nanooptiku od IQ Structures. Stálá expozice byla v průběhu celého EXPO doprovázena i jedenácti dvoutýdenními výstavami, během nichž se návštěvníkům českého pavilonu představila další česká řešení sahající od cestovního ruchu přes robotiku, nanotechnologie a vodohospodářství až po oblast smart cities.

Jedním z řešení prezentovaných na českém pavilonu v Dubaji byla rovněž technologie hydroponického pěstování rostlin GreeenTech. „Díky účasti na EXPO jsme získali celou řadu cenných kontaktů nejen v oblasti Blízkého východu, ale i za hranicemi GCC prostoru. Dále se nám povedlo prodat celý exponát do renomovaného hotelového řetězce Radisson BLU a to přímo v Dubaj Deira. Jako hlavní dosažení vnímám navázání spolupráce s místním distributorem UNS Farms, který po ukončení EXPO začíná vyvíjet obchodní a marketingové aktivity na území Spojených arabských emirátů, “ chválí si účast na EXPO ředitel GreeenTech Dmitrij Lipovskij.

Kromě technologií zaujal český pavilon rovněž tradičně silnou stránkou českých účastí na světových výstavách, totiž designovým sklem, které v Dubaji prezentovaly artefakty společností Lasvit či Crystal Caviar, ale též řadou odborných konferencí a bohatým kulturním programem, v jehož rámci se v Dubaji představila mimo jiné i ikonická Laterna Magika s představením Radima Vizváriho Robot Radius.

Během šesti měsíců navštívilo výstaviště dubajského EXPO na 23 milionů návštěvníků, do českého pavilonu si našlo cestu 1,3 milionů lidí. Většina z nich pak kromě shlédnutí expozic poseděla i v restauraci pavilonu, která kromě českého piva nabídla rovněž prezentaci tradiční české gastronomie a která se v průběhu celého EXPO těšila velké oblibě mezi návštěvníky.

Vrcholem české prezentace na EXPO v Dubaji pak byl Národní den České republiky, který se uskutečnil 21. března 2022. Národní delegaci na něm vedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a v jeho rámci se nejen v českém pavilonu, ale i v dalších částech výstaviště v Dubaji odehrála řada akcí, které představily návštěvníkům EXPO nejen bohatost a rozmanitost české kultury, ale též technické inovace či výsledky české vědy a výzkumu. Silná byla i podnikatelská část programu národního dne, které se zúčastnily mise složené z firem pod hlavičkou Hospodářské komory ČR, české Solární asociace a asociace Aku-Bat. V rámci oficiálního programu Národního dne došlo i k podpisu memoranda o porozumění mezi 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou medicíny Univerzity v Al Ain, které umožní užší spolupráci mezi těmito institucemi.

S uzavřením bran dubajského EXPO přebírá štafetu Všeobecné světové výstavy japonská Ósaka, v níž by se EXPO mělo uskutečnit v roce 2025. O účasti České republiky bude rozhodovat vláda v průběhu roku 2022.

Zdroj informací: Ministerstvo zahraničních věcí
Zdroj foto: Czech Expo 2020