Hrozba jménem koronavirus. MZV vydalo doporučení k cestování

Autor:

MZV ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (nově označovaný jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19) zejména v Asii a v posledních dnech i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která omezují či narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí, a to na úrovni letecké, ale i silniční a železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými státy. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR při cestách do zahraničí, budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností opatření zaváděných v souvislosti s šířením koronaviru počítat.

Velké množství leteckých spojů je pozastaveno z/do Číny (včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště), Korejské republiky a Íránu.

Některé země či letecké společnosti přistupují k pozastavení letů i z dalších zemí či regionů, kde se vyskytla ohniska koronaviru. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

V posledních dnech došlo k rozšíření koronaviru v severní Itálii, a to zejména v regionech Lombardie a Benátska (Veneto). Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala opatření hygienického i restriktivního charakteru vč. izolace deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu doporučuje MZV ČR občanům ČR necestovat do regionů Lombardie a Benátska.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj. Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR – např. Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), Kazachstán, Vietnam (otevřeny pouze tři hraniční přechody).

Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR (případně v posledních 14 dnech pobývali na území Číny) zamezují např.: Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macau), Indonésie, Izrael, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, USA či Vietnam. Indie zamezuje vstupu cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu. Austrálie, Filipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali.

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např.Japonsko, Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. 2020 rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa.

Tchaj-wan zavedl s platností od 10. 2. 2020 opatření vůči cestovatelům s tranzitem na území Číny (včetně Hongkongu a Macaa) a Jižní Koreje. Bahrain a Hongkong nevpouští na své území cestovatele z Korejské republiky. Vietnam zavedl prevenci vůči cestujícím z Korejské republiky spočívající v karanténě pro cestovatele z postižených oblastí Jižní Koreje. Filipíny nevpouštějí na své území cizince, které pobývali v zasažených korejských provinciích.

Kiribati nařizuje 14 denní karanténu nebo deportaci cestujícím, kteří před příjezdem na její území cestovali přes Čínu, ale i přes Singapur, Korejskou republiku, Japonsko, Malajsii, Vietnam, Thajsko a USA. Dále jsou v řadě států zavedena preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.

Doporučujeme cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučujeme, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu.

Zdroj informací: MZV
Zdroj foto: Pixabay