Jak se orientovat v lese, když se ztratíte a technika selže

Autor:

Foto: Pixabay

Všichni rádi vyrážíme do přírody, oddychnout si od každodenního shonu a načerpat novou energii. A většina z nás se v dnešní době při svých toulkách spoléhá na chytré telefony, aplikace a Google maps.

Jenže potom stačí vybitá baterie, oblast bez signálu nebo vyčerpaná data a nepříjemná situace je na světě. Nyní si osvěžíme základy orientace v přírodě a zapomenutý telefon, ztracená mapa ani rozbitý kompas, vás už nikdy nezaskočí.

Určení světových stran podle Slunce a hodinek

Pokud jste zvyklí nosit na ruce hodinky, máte napůl vyhráno. Určování severu a jihu podle Slunce a kapesních hodinek patří k jedné z nejspolehlivějších a zároveň nejjednodušších metod. Hodinky natočíte tak, aby malá ručička ukazovala na Slunce, přitom dáte pozor, abyste s ručičkami hodinek nehýbali a vždy otáčeli celými hodinkami. Jakmile máte hodinky správně natočené, zaměříte se na úhel mezi dvanáctkou a malou ručičkou. Úhel rozpůlíte a vzniklá osa nám ukazuje na jih. Pokud osu pomyslně přenesete na protější stranu, spolehlivě vám ukáže na sever.

Určení severu podle Slunce

Pokud u sebe máte pouze digitální hodinky nebo víte čas jen přibližně, můžete použít následující metodu určení světových stran podle Slunce. Obecně totiž platí, že v 6 hodin je Slunce na východě, v 9 na jihovýchodě, ve 12 hodin na jihu, v 15 hodin na jihozápadě a v 18 hodin na západě.

Určení severu podle Polárky

V noci můžete spolehlivě určit sever podle hvězdy Polárky neboli Severky, která je zároveň tou nejjasnější hvězdou na obloze.

Orientace podle lišejníků

K tomu, abyste se v přírodě mohli orientovat podle lišejníků, zákonitě potřebujete najít samostatně stojící strom. Vzhledem k tomu, že v našich podnebných podmínkách převažují severozápadní větry, je i kůra těchto osaměle stojících stromů porostlá lišejníky právě na severozápadní straně kmenu. Kůra je navíc hrubší a má více prasklin, naopak koruna stromu je vlivem poryvu větru nakloněna na jihovýchod.

Pařezy

Orientovat se můžete i podle pařezů, u kterých platí pravidlo, že na severní straně mají hustší letokruhy. K určení světových stran můžeme využít i tzv. stínovou metodu, která ale vyžaduje trochu trpělivosti a také vhodné podmínky.

Nejdůležitějším předpokladem je, abyste našli rovinatou plochu, na kterou dopadá sluneční svit. Dále potřebujete alespoň metr dlouhý klacek nebo tyč, kterou zabodneme do země. Místo, kam dopadá její stín, si označíme kamenem nebo jiným předmětem, vyčkáme nejméně 15 minut a stejným způsobem si označíme i polohu nového stínu. Když tyto dva body spojíte, dostanete směr východ-západ, přičemž první označený bod vám určí západ.

Zdroj informací: Turistický klub Stopy, Waragod
Zdroj foto: Pixabay