Mušovský kostel na opuštěném ostrově

Autor:

Při projíždění jižní Moravy můžete spatřit ojedinělou stavbu. Takových ve světě není zrovna moc. Tedy kostelů samozřejmě ano, avšak ne těch na opuštěném ostrově uprostřed vodní nádrže. Ojedinělostí jsou také „stromy“, které se sem tam tyčí z vodní hladiny. Podíváte-li se na mapu, zjistíte, že k ostrovu vede cesta, avšak to není tak úplně pravda. Ostrov není spojený žádným mostem, ani k němu nejezdí lodní doprava. Proč tomu tak je, se dozvíte v následujících řádcích.

Jak už to u ojedinělých míst bývá, jejich vznik je opředen mnoha tajemstvími, které ve většině případů nejsou nikdy rozluštěny. Historici si myslí, že kostel vznikl zhruba ve 30. letech 13. století. První zmínka o něm se objevuje už v roce 1276. Je až neuvěřitelné, že se podoba původního kostela zachovala až do dnes. Původní je celá jižní zeď lodi, jihovýchodní nároží a jižní část západního průčelí zdi. Často do něj lidé z obce Mušov chodili na mše. Tehdy byla plocha kolem kostele ještě nezatopena a přístupná.

Kostel svatého Linharta stojí uprostřed Věstonické nádrže. Původně byl kostel menší než dnes. Kostel byl totiž přestavěn při gotické přestavbě a stal se také vyhledávaným místem pro mnoho poutníků. Ostatně svatý Linhart byl patronem všech vězňů a zločinců. Poutníci ke kostelu chodili až do 17. století. Pak přišla třicetiletá válka, spolu s ní zanikly poutě a fara byla přičleněna k obci Perná. Zhruba v 18. století byl kostel znovu přestavěn. Z gotiky se stalo baroko. Nebyla to poslední přestavba. Ještě na počátku minulého století kostel „oblékl“ novogotický styl.

Obec Mušov, podle které je kostelu přezdíváno, musela ustoupit výstavbě novomlýnských nádrží. Na úkor toho zanikla také mokřadní fauna a flóra se vzácnými druhy. Stejně tak bylo srovnáno se zemí více jak 100 rodinných domů a obec byla v roce 1980 vymazána ze seznamu obcí Československa. Památkáři to nenechali jen tak a tak díky jejich úsilí byl zachován alespoň mušovský kostel, který můžete dnes vidět právě na zmiňovaném ostrůvku uprostřed vody.

Kostel svatého Linharta se dostal do podvědomí české společnosti díky filmu Bobule a seriálu Vinaři. Svým způsobem je stavba smutnou připomínkou dřívějších let, kde kdysi stávala obec, ale dnes už po ní zbyl opravdu jen kostel. V současné době je kostel pod správou Pasohlávek.

Zdroj foto: Ondřej Daňa
Zdroj info: vlastní zkušenost, autorský text