Na co máte nárok při zrušení letu nebo dovolené kvůli koronaviru

Autor:

Obecně platí, že je rozdíl v tom, kdo let či dovolenou zruší. V případě, že let či dovolenou ruší klient, nárok na odškodnění nevzniká. Pokud dojde ke zrušení ze strany dopravce nebo cestovní kanceláře, nárok vzniká na vrácení ceny letenky či zájezdu. V případě lékařem či hygienikem nařízené karantény, má pak zaměstnanec nárok na náhradu mzdy jako u klasické nemocenské.

Zrušení letu

Při zrušení letu kvůli coronaviru může mít cestující nárok na vrácení peněz za letenku. Zda nárok vznikne, záleží zejména na tom, kdo let zruší. V případě, že let zruší dopravce, má cestující nárok na vrácení peněz za zakoupenou letenku nebo na proplacení výdajů za letenku či jízdenku novou. Případně na rozdíl mezi původní letenkou a nově zakoupenou letenkou – vysvětluje advokát Petr Novák z Vaše nároky.cz. Jestliže by došlo ze strany letecké společnosti ke zrušení letu na poslední chvíli, přičemž by cestujícímu vznikly nějaké další náklady, např. za dopravu na letiště, je možné požadovat i proplacení těchto výdajů.

Advokát dále upozorňuje, že v těchto případech vzniká nárok na proplacení letenky, nikoli však nárok na odškodnění dle nařízení EU, kdy cestující mohou za zrušený let získat 250 – 600 €: Výskyt coronaviru se řadí mezi mimořádné okolnosti, které zprošťují leteckého dopravce odpovědnosti k odškodnění, cestující tedy nezíská finanční kompenzaci dle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 261/2004. V případě, že by ke zrušení letu došlo ze strany cestujícího, například kvůli strachu z nákazy coronavirem, aniž by došlo k nařízení vlády ohledně zrušení letů do konkrétních oblastí, nárok na odškodnění nebo vrácení peněz za letenku cestujícímu nevzniká.

Zrušení zájezdu

Při zrušení zájezdu kvůli coronaviru platí v podstatě stejná pravidla, jako u zrušených letů. V případě, že dojde ke zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře, například kvůli uzavření letiště nebo místa dovolené, má klient nárok na vrácení ceny zájezdu nebo může cestovní kancelář nabídnout zájezd jiný, záleží to zejména na smluvních podmínkách případně jejich možnostech.

U zrušení zájezdu ze strany klienta nárok na vrácení ceny zájezdu obecně nevzniká. Záleží především na smluvních podmínkách cestovní kanceláře, zda umožňuje storno, v jaké výši a do jakého data před začátkem zájezdu. Je tedy důležité přečíst obchodní podmínky a smlouvu. Řešením může být také pojištění storna.

Karanténa a zaměstnání

Jestliže se zaměstnanec dostane do karantény kvůli coronaviru má během prvních 14 dnů nárok na náhradu mzdy ve výši 60% denního vyměřovacího základu a od 15. dne na nemocenskou, tedy 60 %, 66 % a 72 % denního vyměřovacího základu v závislosti na délce trvání. Potvrzení vystaví ošetřující lékař na tiskopise potvrzení o nařízení karantény.

Výše uvedené platí i pro karanténu v zahraniční. Záleží také na tom, zda se jedná o zaměstnance na HPP nebo jestli jde o OSVČ. Pokud OSVČ nejsou pojištěni a nemají kvůli karanténě možnost pracovat, tak mají bohužel smůlu a ušlou mzdu jim nikdo neuhradí.

Zdroj informací: Vaše nároky, Blue Style
Zdroj foto: Pixabay