Opatření se uvolnila, ale cestování do zahraničí se stále nedoporučuje

Autor:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě. Jako příklady přijatých restrikcí v jiných státech uvádíme čtyři modelové příklady:

1. Prodloužený víkend v Rakousku

Do Rakouska je možné cestovat pouze s negativním testem na COVID-19 ne starším než 4 dny. V současnosti ale není povoleno ubytování za turistickým účelem v hotelech ani dalších ubytovacích zařízeních. Pokud lidé Rakouskem jen bez zastávky projíždějí, je třeba to doložit třeba dostatkem paliva v nádrži, pak nemusí předkládat test ani jít do karantény. Je třeba se informovat o podmínkách dalších států, do kterých se tranzituje, a mít tato pravidla na paměti i při cestě zpět. Opatření přijatá jednotlivými státy aktualizujeme na webech našich zastupitelských úřadů.

2. Návštěva rodiny na Slovensku

Cesta za rodinou pro cizince (včetně občanů EU) na území Slovenska je možná pouze pro osoby blízké (manžel, manželka, nezletilé dítě). Cestovat na území Slovenska není možné ani za účelem turistiky. Pro cestování za účelem turistiky se výjimky neudělují a nemá smysl o ně žádat.

3. Nákupy v Německu

Dle německých pravidel uvedených na webu Spolkové policie mohou přicestovat pouze osoby s pobytem v Německu, pendleři a osoby, které mají přesvědčivý důvod. Přicestování za turistickým účelem, na nákup nebo běžnou návštěvu není dovolen. Policie provádí namátkové kontroly. Je na uvážení policisty, zda je důvod cesty dostatečně přesvědčivý. Pokud usoudí, že nikoliv, vrátí cestující zpět.

4. Cesta k polskému Baltu

V současné době platí, že hranice Polska budou uzavřeny do 3. května. S ohledem na současný vývoj se dá důvodně očekávat prodloužení tohoto zákazu na delší, prozatím blíže neurčitelnou dobu. Kromě toho stále platí uzavření hotelů a ubytoven pro jiné než s výkonem zaměstnání související ubytovávání. Výjimku na cestu do Polska mají: cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů; držitelé karty Poláka; diplomaté; osoby s trvalým nebo dočasným pobytem v Polsku a řidiči převážející zboží.

Zdroj informací: MZV
Zdroj foto: Pixabay