OSA a Národní muzeum zvou na novou výstavu

Autor:

Ochranný svaz autorský (OSA) v říjnu loňského roku oslavil stoleté jubileum od založení, konkrétně tomu bylo 9. října 1919. Je tedy jednou z nejstarších ochranných autorských organizací na světě a institucí v československé historii vůbec. V letošním roce na oslavy navazuje výstavou s názvem OSA 100, kterou přichystal ve spolupráci s Národním muzeem a nahlédne do historie i současnosti. Výstava je k vidění v travertinovém sále Nové budovy Národního muzea od 8. 1. do 29. 2. 2020 každý den od 10 do 18 hod.

Výstava nabídne spoustu zajímavostí z hudebního světa, unikátní historické artefakty z archivu OSA i Národního muzea. Národní muzeum poskytlo ze svých sbírek celou řadu předmětů, které dokumentují vývoj techniky, která umožňovala reprodukovat hudbu a mluvené slovo v uplynulých sto letech. Návštěvníci se dozvědí, jak OSA funguje, kdo je uživatel a co jsou autorské odměny.

Národní muzeum jako důležitá paměťová instituce ve svých výstavních, popularizačních a vzdělávacích projektech používá velké množství hudebních mluvených nahrávek, které jsou důležitou součástí české kultury. Zpřístupňuje je veřejnosti a uchovává je stále živé. OSA je proto jeden z důležitých partnerů, s nímž na zpřístupnění těchto materiálů spolupracujeme, a proto je vzájemná spolupráce pro Národní muzeum tak důležitá.

Každá doba historie českých zemí za posledních 100 let za sebou zanechala specifický hudební rukopis. Návštěvníkům výstava nabízí přiblížení a srovnání historických událostí, jak je zachytili hudební autoři své doby. Na výstavě nebudou chybět dobová rádia, ohlášky písní, gramofonové desky či dokumenty jako jsou zápisy z porad, účetní knihy, smlouvy a další. A v neposlední řadě návštěvníky jistě zaujmou zábavné kvízy.

Samotná výstava je jedním z výsledků vzájemné spolupráce Národního muzea a OSA. Obě instituce spolupracují v oblasti poskytování licenčních práv na výstavní a expoziční projekty Národního muzea. Příkladem může být spolupráce na expozici v Památníku Jana Palacha ve Všetatech, kdy právě na základě vzájemné spolupráce Národní muzeum obdrželo licence k použití audiovizuálního materiálu.

Zdroj informací: Národní muzeum v Praze, OSA
Zdroj foto: Pixabay