OSN schválila historickou dohodu o ochraně oceánů. Na některých místech vzniknou rezervace

Autor:

Po téměř dvou desítkách let vyjednávání byla na půdě OSN konečně schválena historická Globální smlouva o oceánech.

Text nyní projde technickými úpravami a překladem do různých jazyků a poté bude oficiálně přijat na dalším zasedání. Tato smlouva, jejíž přijetí organizace Greenpeace iniciovala již v roce 2005, je monumentálním vítězstvím pro ochranu oceánů. Výzvu za přijetí silné dohody o oceánech podepsalo téměř 6 milionů lidí, jen z Česka jich bylo přes 70 tisíc.

Shoda na Globální smlouvě o oceánech udržuje při životě cíl 30×30 – tedy ochránit 30 % světových oceánů do roku 2030. Poskytuje cestu k vytvoření sítě plně nebo vysoce chráněných rezervací ve všech světových oceánech. Dohoda se týká volných moří, tedy těch, které se nacházejí mimo jurisdikci národních států. Na nutnosti chránit 30 procent oceánů a souše do roku 2030 se mezinárodní společenství shodlo již loni na podzim na konferenci o biodiverzitě COP 15 v kanadském Montrealu, bez Globální smlouvy o oceánech byl však tento cíl jen prázdným slibem bez možnosti jeho naplnění.

„Je to historický den pro ochranu přírody a znamení, že i v rozděleném světě může ochrana přírody a lidí zvítězit nad geopolitikou. Chválíme země za to, že hledaly kompromisy, odložily své vzájemné spory a přijaly smlouvy, která nám umožní chránit oceány, budovat naši odolnost vůči změně klimatu a chránit životy a živobytí miliard lidí,“ řekla Laura Mellerová, veroucí oceánské kampaně z Greenpeace Nordic. „Cesta k ochraně oceánů je otevřená, schválená úmluva je skutečně přelomovým milníkem v ochraně volných moří. Čeká nás sice ještě hodně překážek, než bude smlouva ratifikována a realizována v praxi a zajistí skutečnou ochranu volných moří. Objevují se navíc i další hrozby, jako snahy zahájit hlubokomořskou těžbu nerostů na mořském dně. Ale dnešek je pro nás signálem, že spolu s miliony lidí po celém světě máme velkou naději vyhrát i další klíčové bitvy o budoucnost naší planety,” doplnil Jan Freidinger z Greenpeace Česko.

Klíčovými aktéry při zprostředkování dohody byla tzv. High Ambition Coalition – koalice ambiciózních států, do níž patří EU (včetně Česka), USA a Spojené království a také Čína. Obě strany projevily v posledních dnech jednání velkou ochotu ke kompromisu a vůli dotáhnout jednání do konce. Delegáti jednali až do sobotních nočních hodin tamního času, přestože oficiální konec jednání byl naplánován na pátek v 18:00. Jednání probíhalo v konečné fázi nonstop skoro 40 hodin.

Hlavním sporným bodem, který se nakonec podařilo vyřešit až poslední den jednání, bylo téma spravedlivého rozdělení finančních přínosů z využití mořských genetických zdrojů. V textu smlouvy se podle Greenpeace stále vyskytují dílčí nedostatky. Jedná se ale o funkční smlouvu, která je skvělým výchozím bodem pro ochranu 30 procent světových oceánů. Zásadní změnou je, že o ochraně volných moří se nově nebude rozhodovat konsensem, takže nebude možné, aby jednotlivé státy blokovaly obecnou shodu většiny mezinárodního společenství kvůli svým ekonomickým či geopolitickým zájmům.

Rozhodování konsensem v minulosti selhávalolo u ochrany oceánů prostřednictvím stávajících regionálních orgánů, jako je například Antarktická oceánská komise, která kvůli odporu Ruska, Norska a Číny nedokázala v roce 2018 vyhlásit rezervaci ve Wedellově moři.

Zdroj informací: Greenpeace
Foto: Se svolením Greenpeace