Praha má novou pasáž. Nese jméno propagátora technických norem

Autor:

Listova pasáž se nachází poblíž pražského Karlína. Pojmenovaná je po profesorovi Vladimíru Listovi, který se zde v roce 1877 narodil.

Pasáž byla slavnostně otevřena za přítomnosti předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Viktora Pokorného a generálního ředitele České agentury pro standardizaci (ČAS) Zdeňka Veselého. Byla zde rovněž slavnostně odhalena pamětní deska. Profesor Vladimír List byl český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog, který významně ovlivnil vnímání technických norem v českém průmyslu. Není tedy náhoda, že se Listova pasáž nachází v blízkosti sídla ÚNMZ a Agentury ČAS.

„Přínos profesora Vladimíra Lista je velmi rozsáhlý, byl to on, kdo stál téměř před sto lety za prvními plány na postavení pražského metra a významně se zasadil o elektrifikaci Československa,“ připomněl Viktor Pokorný a pokračoval: „Současně to byl on, kdo se významně angažoval ve vytváření a prosazování prvních československých technických norem. Jsem proto velmi rád, že si můžeme vše, co pro náš stát udělal, připomenout nejen pamětní deskou, kterou jsme dnes odhalili, ale i nově otevřenou pražskou pasáží nesoucí jeho jméno.“

pamětní deska

Foto: Česká agentura pro standardizaci – pamětní deska

„Byla to také zásluha profesora Lista, že se tehdejší Československo stalo zakládajícím členem Mezinárodního normalizačního sdružení (ISA) v roce 1928 se stal se jejím místopředsedou a v letech 1932 až 1934 byl jejím předsedou. Věřím, že naši kolegové zastupující Česko v dnešních evropských a mezinárodních normalizačních organizacích jako CEN, CENELEC, ISO a IEC a dalších jsou jeho důstojnými nástupci,“ doplnil Zdeněk Veselý.

V Praze je až sto pasáží

Ačkoli se pasáže nacházejí ve všech metropolích světa, Praha dominuje jejich počtem. V hlavním městě se nachází přes 100 pasáží a průchodů, které v minulosti sloužily spíše jako obchodní bazary. Metropole se v tomto ohledu nechala inspirovat Paříží a Bruselem. Ostatně i samotné označení pasáž pochází z francouzštiny. Pokud bychom hledali nejstarší pražskou pasáž, museli bychom zavítat do té v Lucerně. Ta zde vyrostla mezi léty 1907 a 1921.

Zdroj informací: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká agentura pro standardizaci
Zdroj foto: Pixabay