Řidičům se otevřel nový úsek dálnice D35

Autor:

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 15. prosince dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35.

Stálo nás to obrovské úsilí a chci osobně poděkovat všem, kteří to odpracovali. To, co se nám podařilo tento rok je nebývalé, devadesát kilometrů nových nebo zmodernizovaných dálnic a k tomu ještě silnice první třídy, mnohé z nich jsou hotové o několik měsíců dříve,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po celkovém dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Současná silnice I/35 již také vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje k zlepšení této situace. K dnes zprovozňovaným třinácti kilometrům, díky kterým bude moci být konečně využíváno i třetí patro křižovatky Opatovice, přibude v příštím roce dalších patnáct kilometrů, kdy bude dálnice dovedena až do Ostrova. Zbývající úseky D35 jsou ve vysokém stupni přípravy a všechny jsou v plánu zahájení výstavby v letech 2023 až 2025.

Nejnáročnějším objektem celé stavby byla více než kilometr dlouhá estakáda, jejímž účelem je převedení dálnice přes záplavové území Labe. Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 157 kilometrů dálnic a 63,8 kilometru silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 kilometru dálnic a 22,7 kilometru silnic I. třídy.

Zdroj informací: Ministerstvo dopravy
Zdroj foto: Ministerstvo dopravy