Tři čtvrtiny Čechů by chtěly do zahraničí vycestovat letecky nejpozději do dvou měsíců

Autor:

Kdyby to bylo možné, do své oblíbené destinace v zahraničí by nejpozději do dvou měsíců chtělo vycestovat 78 % Čechů, kteří za poslední dva roky alespoň jednou cestovali letadlem. Uvádí to průzkum, který pro Letiště Praha provedla agentura Median. Průzkum byl začátkem června realizován na reprezentativním vzorku 1549 respondentů starších osmnácti let, kteří za posledních 24 měsíců minimálně jednou cestovali do zahraničí letecky. Z výzkumu také vyplynulo, že 71 % dotazovaných bude k cestám do zahraničí využívat leteckou dopravu stejně často nebo dokonce více než v době před současnou krizí způsobenou šířením onemocnění COVID-19.

„Letiště Praha se v posledních týdnech intenzivně zaměřuje na obnovení bezpečného leteckého provozu a návrat pravidelných leteckých spojení. Za tím účelem bedlivě sledujeme trendy a vývoj na trhu, například prostřednictvím průzkumu, který jsme si nechali zpracovat agenturou Median mezi českou „létající“ populací. Průzkum má především zmapovat ochotu Čechů cestovat do zahraničí a jeho první výsledky vnímáme s ohledem na stávající situaci jako překvapivě pozitivní,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „Průzkum budeme v měsíčních intervalech ještě dvakrát opakovat, abychom zachytili jakékoliv změny trendů v čase,“ doplňuje Václav Řehoř.

Z výsledku průzkumu mimo jiné vyplývá, že kdyby to bylo možné, 34 % respondentů by do své oblíbené zahraniční destinace bylo ochotno vycestovat okamžitě, zatímco 44 % dotazovaných by 1–2 měsíce počkalo a vycestovalo by tedy během července a srpna. Pouhých 22 % dotazovaných by o tak brzkém vycestování neuvažovalo.

Podle průzkumu také většina dotazovaných, kteří patří k české „létající“ populaci, počítá v následujících 12 měsících s dovolenou v zahraničí. Celých 33 % respondentů plánuje jednu zahraniční dovolenou, 34 % dotazovaných plánuje v následujících 12 měsících dvě cesty do zahraničí, 11 % dokonce tři cesty do zahraničí a 7 % by chtělo vycestovat čtyřikrát a vícekrát. Pouhých 15 % dotazovaných v následujících 12 měsících neplánuje žádnou zahraniční cestu.

Pokud jde o druh dopravy, 65 % dotazovaných se chystá využívat leteckou dopravu ve stejné míře jako doposud, 6 % dotazovaných dokonce plánuje využívat leteckou dopravu více než v době před jejím útlumem. Zbytek dotazovaných bude leteckou dopravu využívat méně než doposud.

Železniční dopravu bude naproti tomu ve stejné míře využívat 62 % dotazovaných a dalších 11 % dotazovaných ji plánuje využívat více, než před stávající situací.

Autobusovou dopravu má v úmyslu využívat stejně jako doposud 63 % respondentů. Více ji budou podle průzkumu využívat 4 % z nich. Naopak, automobilovou dopravu má 35 % dotazovaných v plánu využívat více než před současnou krizí a ve stejně míře jako doposud ji hodlá využívat 58 % respondentů.

Pokud jde o preference v cestování do zahraničí, největší podporu mají mezi respondenty cesty do sousedních států a také cestování k moři v rámci Evropy. Do sousedních států hodlá cestovat stejně jako dříve 64 % dotazovaných, 11 % dotazovaných by naproti tomu chtělo do sousedních států cestovat více a 26 % méně než doposud.

V případě cest k moři v rámci Evropy své zvyklosti podle průzkumu nebude měnit celých 53 % dotazovaných, kteří odpověděli, že za mořem po Evropě budou cestovat ve stejné míře, jako doposud, další 4 % dotázaných chce dokonce do evropských přímořských destinací cestovat více. Naopak, 43 % bude podle průzkumu k evropskému moři cestovat méně.

Velmi podobných výsledků dosáhly zahraniční cesty po evropských městech. Pro celých 52 % dotazovaných se v tomto ohledu nic nezmění. Tito respondenti budou podle průzkumu do evropských měst cestovat stejně jako doposud. Více do evropských metropolí chtějí cestovat 4 % respondentů, a naopak méně 44 % respondentů.

Menší zájem prozatím jeví česká létající populace o cesty k moři mimo Evropu. Stejně jako doposud bude podle průzkumu těchto cest využívat 38 % dotazovaných, další 2 % chtějí cestovat k moři do vzdálených mimoevropských destinací více a naopak, 60 % respondentů méně.

Průzkum také zjišťoval, kolik plánuje česká létající populace utratit letos za celou domácnost za zahraniční dovolené. Celých 15 % dotazovaných odpovědělo, že do 15 tisíc korun českých, 29 % respondentů hodlá podle průzkumu za zahraniční cesty letos za celou domácnost utratit 16–30 tisíc korun českých, naproti tomu 19 % plánuje do zahraničních cest tento rok investovat 31–45 tisíc korun českých, 12 % respondentů 46–60 tisíc korun českých a 9 % dotazovaných více než 60 tisíc korun českých. Zbylých 15 % respondentů zahraniční cestu letos neplánuje.

Zdroj informací: Letiště Praha – tisková zpráva
Zdroj foto: Pixabay