„Od pátku jsme v kontaktu s Povodím Vltavy, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími příslušnými subjekty a společně pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme situaci. Jako lékař vím, jak důležitá je prevence, proto preventivně přistupujeme k uzavření pražských náplavek a Povodí Vltavy uzavírá vrata na Čertovce. Naším cílem je co nejvíce ochránit životy i majetek obyvatel města. Další vývoj situace budeme monitorovat a jsme na něj připraveni. Ostatně ve středu jsem se byl osobně podívat, jak jsou na možnou povodeň vrata na Čertovce připravená při jejich zkoušce, dnes již fungují naostro,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Podnikáme v tuto chvíli běžná preventivní opatření s ohledem na vysoké srážky v uplynulých dnech. Chráníme tak nejen majetek a životy Pražanů, ale i pražské parky podél řeky Vltavy v historické části města. V nejbližších hodinách by sice neměly nastat další výrazné srážky, ale mohly by se objevit v následujících dnech. Odtok z Vltavské kaskády se začne zvyšovat dnes kolem osmé hodiny večer,“ upřesňuje náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vltava má v Praze nyní průtok zhruba 400 m3/s. Díky regulaci na Vltavské kaskádě budou přehrady připravené na další možné srážky, vlivem toho však ještě více stoupne hladina Vltavy v Praze a překročí první stupeň povodňové aktivity, kterému se již teď blíží.

Kvůli tomu dojde od 19.00 hodin k uzavření náplavek v Praze 1, 2 a 5. Zaparkovaná vozidla bude nutné do 19. hodiny vyparkovat. Ta, která na místě zůstanou, budou odtažena, aby byly náplavky k 20. hodině zcela prázdné. Taktéž budou muset být dříve ukončeny některé akce, které se na náplavkách právě konají. Praha je s provozovateli akcí i kobek na náplavkách v kontaktu. Na Vltavě dojde také při překročení 1. stupně povodňové aktivity k přerušení provozu přívozů.

Jelikož se jedná o řízený odtok z Vltavské kaskády, a průtok v hl. m. Praze by neměl překročit 550 m3/s, zatím nebudou stavěna protipovodňová opatření. První úseky, na kterých se uskutečňuje výstavba protipovodňových opatření, jsou v ohrožení při průtoku 700 m3/s, proto se ohledem na možný pozitivní vývoj zatím stavět nebudou. Vedení města, složky IZS a další organizace nadále zůstávají v pohotovosti a situaci budou sledovat a vyhodnocovat při zvýšeném dohledu. Město je v kontaktu také s městskými částmi. Hlavní město zdůrazňuje, že veškeré kroky jsou v tuto chvíli preventivní a případně bude dále reagovat na vývoj situace.

Zdroj informací: Magistrát hlavního města Prahy
Foto: Pixabay