Vzrostl počet útoků vandalů na vlaky, ČD stojí čištění graffiti miliony korun ročně

Autor:

Za poslední rok evidují České dráhy více než čtyři sta případů graffiti na svých vozidlech. Škoda vzniklá v souvislosti s jejich odstraňováním převýšila 6 milionů korun.

Na přelomu roku zaznamenaly ČD prudký nárůst vandalských útoků na své soupravy, a to zejména v pražské aglomeraci. Za poslední dva měsíce tu národní dopravce zaznamenal 16 takovýchto případů, proto hledá způsoby jak takovým útokům zabránit. Zároveň řeší s objednateli dopravy optimální možnosti, jak soupravy co nejrychleji vyčistit a přitom zachovat přepravní kapacitu.

Zatímco v průběhu roku počet sprejerských útoků na vlaky Českých drah stagnoval a nevybočoval z průměru posledních let, na přelomu roku intenzita takovýchto útoků prudce vzrostla. „Za poslední rok jsme zaznamenali 449 útoků sprejerů na naše vlaky, při kterých nám vznikla škoda více než šest milionů korun. Na přelomu roku počet případů vandalství výrazně vzrostl. Jen během prosince a začátku ledna evidujeme škody za 1,126 milionu korun,“ popisuje Martin Straka, ředitel odboru bezpečnosti Českých drah.

Sprejeři jsou nejaktivnější v pražské aglomeraci. Na přelomu roku (v prosinci 2021 a začátkem ledna 2022) bylo v hlavním městě a okolí nahlášeno 16 sprejerských útoků a graffiti byla pomalována plocha o velikosti více než tisíc metrů čtverečních, tedy plocha o velikosti pěti curlingových drah nebo skoro celého hokejového hřiště. Odhadovaná škoda přitom činí zhruba 600 tisíc korun.

Graffiti pomalované vlaky mají velký vliv i na komfort cestování. Kvůli zajištění čištění musí ČD soupravy na určitou dobu stáhnout z provozu, což má nepříznivý vliv na přepravní kapacitu. „Snažíme se, abychom tuto dobu co nejvíce zkrátili, nicméně některá sprejerská díla jsou v poslední době natolik rozsáhlá, že čištění trvá déle než obvykle. V provozu se to pak projeví například nasazením jedné soupravy CityElefant místo dvou spojených,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Oblastního ředitelství osobní dopravy Střed Českých drah, a dodává: „S objednateli dopravy proto aktuálně hledáme vhodné řešení, které nám umožní posprejovanou soupravu na nezbytně nutnou dobu odstavit, řádně a rychle ji vyčistit a poté ji vrátit do jejího pravidelného oběhu.“

Že jsou graffiti problém, který je potřeba řešit, potvrzují i objednavatelé. „Vandalismus ve veřejné dopravě nás samozřejmě velice trápí. Boj se sprejerskými útoky na vlaky v Praze a okolí stojí všechny mnoho energie, která by se dala věnovat do dalšího vylepšování cestovního komfortu. S tímto nešvarem se rozhodně nehodláme smířit. Jsem přesvědčen, že čím kratší dobu budou nelegální výtvory na vlacích jezdit, tím menší bude i motivace sprejerů dál poškozovat cizí majetek,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Ničení vozidel veřejné dopravy graffiti je dlouhodobý problém. Vzhledem k tomu, že vozidla slouží široké veřejnosti, lze podle mého názoru jen těžko docílit toho, že by vandalismus v této podobě zcela vymizel, ale vítám snahu Českých drah v hledání způsobů, jak tuto trestnou činnost co nejvíce eliminovat,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

České dráhy se v souvislosti s rostoucím počtem graffiti na svých vozidlech rozhodly posílit fyzickou ostrahu objektů, ve kterých k útokům na vlaky dochází. Například tím, že tyto objekty hlídají zaměstnanci bezpečnostních agentur.

Zdroj info: České dráhy
Zdroj foto: Pixabay