Česko pomáhá bojovat Africe s následky koronaviru

Autor:

Přetrvávající pandemie koronaviru má hluboké negativní dopady na ekonomickou, sociální a bezpečnostní situaci v Africe.

V minulém roce byla částka 109 mil. korun z Program Afrika využita na řešení bezprostředních dopadů pandemie v Africe, zejména v oblasti poskytování zdravotní péče, podpory hygieny a výživy, posilování odolnosti obyvatelstva a zdravotních a sanitačních systémů afrických zemí, a to s využitím zkušeností a expertízy českých firem i nevládních organizací.

Ve spolupráci se zastupitelskými úřady se v minulém roce dokončili realizace 10 vázaných peněžních darů (VPD) s materiální dodávkou z ČR v 7 afrických zemích (Etiopie, Ghana, JAR, Maroko, Nigérie, Tunisko, Zambie) v celkové výši 61 mil. Kč. Tyto projekty jsou zaměřené na vybavení jednotek intenzivní péče afrických nemocnic z výrobků firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Posilují se tím kapacity afrických nemocnic, což je v této nelehlé době prioritou. Zároveň se ale tím uplatňují české firmy na mimoevropských trzích.

Další prostředky z Programu Afrika v minulém roce byly poskytnuty formou peněžních darů mezinárodním i místním organizacím zapojeným do odezvy na pandemii v celkové výši 44,5 mil. Kč. Pandemie COVID-19 dále zhoršuje situaci v řadě zemí, které jsou dlouhodobě destabilizovány probíhajícími konflikty, a patří k významným zdrojovým a tranzitním zemím migrace do EU. Pozornost byla tedy věnovaná především zemím centrálního Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso), kde se humanitární situace poslední roky velmi rychle zhoršuje, a dále tak přispívá k celkové degradaci životních podmínek obyvatel.

Z Programu Afrika se pokračovalo v podpoře víceletého projektu organizace Welhungerhilfe ve spolupráci s Člověkem v tísni v západním Mali (Kayes) zaměřeného na boj proti pandemii a na podporu obživy venkovských obyvatel. Z projektů mezinárodních organizací se podpořila: prevence násilného extremismu (UNDP Mali), komplexní stabilizační projekt v Trojmezí Liptako – Gourma (UNDP Mali, Burkina Faso, Niger), podpora konání voleb (UNDP Libye) a oprava přístavu v Benghází (WFP Libye).

Pandemie COVID-19 s sebou přináší nárůst dezinformací a konspiračních teorií. Podpora přístupu k nezávislým informacím v deprivovaných oblastech Sahelu je důležitá nejen z hlediska boje proti šíření pandemie COVID-19, ale dlouhodobě přispívá k rozvoji místních obyvatel a stabilitě společností. Proto se v loňském roce pokračovalo v podpoře vysílání rozhlasových studií v nejvíce destabilizovaných oblastech Sahelu – Mali, Nigeru a Burkině Faso (částkou 1,6 mil. Kč) ve spolupráci s renomovanou švýcarskou nadací Hirondelle.

Ve spolupráci s Národním muzeem Praha se v minulém roce také podpořilo částkou 1 mil. korun muzeum v Oranu (Alžírsko) a tři malé lokální projekty (Ghana, Burkina Faso) částkou 1,14 mil. korun na podporu místních nevládních organizací, které podporují účast mladých lidí ve volbách.

Všechny poskytnuté dary, vázané peněžní dary, humanitární dotace i peněžní dary mezinárodním a místním organizacím jsou komplementární k dalším aktivitám ČR v daných zemích a přispívají k naplňování zahraničněpolitických priorit ČR.

Zdroj informací: MInisterstvo zahraničních věcí
Zdroj foto: Pixabay