Dovolená s jistotou aneb Jak na pojištění storna zájezdu

Autor:

Dovolená je pro většinu z nás událost, na kterou se těšíme po většinu roku a poctivě šetříme, aby to stálo za to. Ale znáte to, zákon schválnosti funguje často velmi spolehlivě, a tak se může stát, že nastanou komplikace, které vám cestu překazí. Snadno tak můžete přijít téměř o všechno, co jste za dovolenou zaplatili. Chcete se chránit? Pojištění storna zájezdu je odpovědí!

K čemu pojištění storna cesty slouží?

Toto připojištění vám nahradí vynaložené prostředky na zaplacenou dovolenou v případě, že z určitých důvodů nebudete moci odcestovat. Pojištění se vztahuje na předem uhrazené cestovní služby, tedy ubytování, jízdenky, letenky apod. A je jedno, zda cestujete s cestovní kanceláří nebo po vlastní ose. Nezáleží ani na tom, zda cestujete do zahraničí nebo vzhledem k okolnostem zůstáváte věrni naší domovině. Storno cesty si můžete sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění, jak do zahraničí, tak v rámci ČR.

Na co se pojištění storna cesty vztahuje?

V případě, že si určitou cestovní službu závazně objednáte a uhradíte, byť třeba jen zálohu, v případě, že cestu zrušíte, vyúčtuje si poskytovatel této služby tzv. storno poplatky. A čím blíže je termín odjezdu na dovolenou, tím jsou tyto storno poplatky vyšší. Právě pro to, aby vám při zrušení dovolené těsně před odjezdem nezbyly jen oči pro pláč, sjednejte si pojištění storna cesty, které vám tyto finanční ztráty z větší části pokryje. U většiny produktů je nastavena spoluúčast ve výši 20 %, s tím je tedy třeba počítat.

V jakých případech mohu pojištění storna uplatnit?

V každém případě záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny, jednotlivé body se mohou lišit. Nejčastěji se však jedná o následující důvody:

– úmrtí pojištěného nebo osoby blízké;
– vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, případně osoby blízké, které brání vycestování;
– škody způsobené na majetku pojištěného živelní událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby za předpokladu, že výše škody dosáhne podmínkami stanovené hodnoty;
– krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště pojištěného před termínem nastoupení cesty, kdy policie nebo pojišťovna vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;
– komplikace v těhotenství, za předpokladu, že těhotenství bylo zjištěno až po sjednání pojištění;
– nečekaná výpověď pojištěnému ze strany zaměstnavatele v důsledku organizačních změn;
– podání žádosti o rozvod nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany partnera, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění storna naopak nevztahuje?

Mezi obvyklé výluky patří třeba nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinaci, zdravotní komplikace, které byly známy již před uzavřením pojištění, zamítnutá žádost o vízum apod.

Kdy pojištění storna cesty sjednat?

Podmínky u většiny pojišťoven nastaveny tak, že sjednání cestovního pojištění je vázáno na nákup dané cestovní služby. Pokud tedy objednáváte zájezd/ubytování a hradíte zálohu, rovnou si sjednejte i cestovní pojištění s pojištěním storna cesty. I přesto, že některé pojišťovny umožňují pozdější sjednání, v případě uzavření současně s úhradou cestovní služby, budete mít vždy jistotu, že sjednané pojištění bude platné a splní svůj účel.

Jak pojištění storna cesty sjednat?

Jako vždy, jednoduše online! Stačí si například na webu Top-Pojištění.cz otevřít kalkulaci cestovního pojištění, zadat údaje o termínu cesty a pojištěných osobách, vybrat cílovou destinaci a následně z nabízených připojištění vybrat „Storno zájezdu“. Bude pak třeba doplnit ještě celkovou cenu zájezdu a datum úhrady první zálohy.

Ať už si tedy letošní léto plánujete užít kdekoliv, nadšení z blížící se dovolené si už rozhodně nemusíte kazit obavami, že na dovolenou neodjedete a přijdete tak o své finance.

Zdroj informací: Slavia Pojišťovna, Invia
Zdroj foto: Pixabay