Evropané jsou v boji s klimatickou změnou ochotni vzdát se moderních vymožeností

Autor:

Nová celoevropská studie zaměřená na postoje veřejnosti ke změně klimatu odhalila, jaké osobní oběti jsou lidé ochotni přinést v boji proti globálnímu oteplování způsobenému člověkem.

Z Climate Countdown, nejnovější zprávy společnosti Ford ze série Go Electric, vyplývá, že drtivá většina Evropanů (v průměru 90 % v každé z osmi šetřených zemí) cítí za boj s klimatickou změnou určitou míru osobní odpovědnosti. Na otázku týkající se největších problémů, jimž Evropa aktuálně čelí, byl globální plán boje proti změně klimatu označován za druhou nejvýznamnější prioritu hned po obnově po pandemii COVID-19. Otázka přitom zahrnovala důležitá témata jako systémový rasismus, poskytování péče o duševní zdraví či obnovení rovnováhy v ekonomice. 29 procent respondentů uvedlo, že mít plán pro boj s klimatickou změnou je nezbytné, a stejný počet se domnívá, že je třeba bezodkladně zavést přísnější opatření ke zmírnění klimatické změny.

Průzkum zveřejněný jen několik dní před klíčovým klimatickým summitem COP26 v Glasgow naznačuje překvapivou ochotu evropské veřejnosti vzdát se mnoha vymožeností moderního života.

Mezi věcmi, jichž by se Evropané byli ochotni vzdát, figuruje na prvních místech nepoužívání plastů (45 %), snížení spotřeby energie (45 %) a nákup zboží od místních dodavatelů (35 %). Existuje však také značná část těch, kteří uvedli, že by byli ochotni omezit nákup nového oblečení (34 %). Stejný podíl uvedl, že by byl ochoten méně používat automobil (34 %), zatímco 25 % by bylo ochotno vzdát se cestování letadlem do zahraničí. Pouze velmi malá část (4 %) uvedla, že by nebyla ochotna přinést žádné oběti.

Rovněž se jasně ukázalo, že spotřebitelé očekávají, že podniky budou šetrné k životnímu prostředí: 87 % respondentů uvedlo, že je pro ně důležité nakupovat výrobky od firem, jež mají pozitivní nebo uhlíkově neutrální vliv na životní prostředí, přičemž pro 56 % je to buď velmi důležité (40 %), nebo nejdůležitější (16 %) hledisko.

Co se týká postoje Evropanů k elektromobilům, průzkum zjistil, že veřejnost stále více uznává, že elektromobily jsou budoucností (37 %), ale zároveň naznačuje, že stále existují oprávněné překážky, které brání jejich rozšíření. Obavy z nabíjení a z dojezdu stále patří mezi nejvýznamnější problémy, jež spotřebitelé vnímají: 39 % z nich přiznalo obavu, že by neměli kde vůz nabíjet, 24 % se domnívá, že infrastruktura není dostatečná, a 30 % říká, že by je elektromobily odradily od dlouhých cest.

Průzkum ukazuje, že klimatická změna leží Evropanům na srdci a že jsou připraveni přijmout řadu individuálních opatření, aby přispěli k jejímu zmírnění. Pokud jde o osobní dopravu, je zřejmé, že lidé vidí v elektromobilech budoucnost, nicméně průzkum také ukazuje, že mají stále obavy z nabíjecí infrastruktury a dojezdu,“ řekl Stuart Rowley, prezident Ford of Europe.

Zdroj info: Ford
Zdroj foto: Pixabay