Otevření hranic s Německem bude možná už brzy reálné

Autor:

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se 20. května 2020 na pozvání německého ministra zahraničí Heiko Maase zúčastnil videokonference ve formátu Německa a jeho sousedních zemí. Tématem jednání bylo otevírání hranic mezi Německem, Českem, Rakouskem, Belgií, Dánskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem, Polskem a Švýcarskem jako příspěvek k obnově společenského a hospodářského života v EU.

Jednání se věnovalo především cestovnímu ruchu, a to jak z pohledu občanů, tak i poskytovatelů služeb. Ministři se shodli, že o rychlosti a podobě návratu k běžnému hraničnímu provozu je třeba jednat koordinovaně, uplatňovat pravidlo vzájemnosti a přihlížet ke konkrétní epidemiologické situaci v jednotlivých zemích.

„Pandemická krize ukázala význam sousedské a regionální politiky v dnešní globalizované době. Je těžko představitelné, že bychom nastartovali veřejný a hospodářský život v Evropě bez vzájemného porozumění a koordinace. S ostatními ministry jsme si potvrdili, že budeme postupovat maximálně zodpovědně, to znamená s přihlédnutím k doporučením Evropské komise i epidemiologické situaci v našich zemích,“ řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Ministři během jednání uvítali doporučení Evropské komise z minulého týdne, která předpokládají, že v první fázi se začnou postupně otevírat hranice mezi regiony, oblastmi a členskými zeměmi s pozitivně se vyvíjející a dostatečně podobnou epidemiologickou situací. I po otevření hranic budou státy na svém území uplatňovat nezbytná hygienická opatření, která by měla zajistit, aby se nákaza nezačala znovu šířit.

Zvláštní pozornost byla věnována pendlerům a občanům, kteří cestují přes hranice za rodinou. Ministři zahraničí také doporučili, aby se sektory cestovního ruchu a dopravy v příštích týdnech dostatečně připravily na ochranu cestujících po znovuzavedení volného přeshraničního pohybu. Klíčová bude obnova důvěry veřejnosti v bezpečnost cestování.

Dnešnímu jednání předcházela videokonference ministra Petříčka s jeho protějšky ze Slovenska a Rakouska. Cílem české diplomacie je koordinovat otevření hranic se sousedními státy již v průběhu června.

Zdroj informací: MZV
Zdroj foto: Pixabay