Poděkování MZV k mezinárodnímu dni svobody tisku

Autor:

Třetí květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993. Svoboda slova a tisku jsou nezbytným předpokladem dobrého vládnutí, informovaného rozhodování a zodpovědnosti vlád před svými občany. Aktuální krize vyvolaná pandemií nemoci COVID-19 jen podtrhuje význam nezávislých médií a zřetelně ukazuje, jak důležité je poskytování pravdivých a včasných informací pro rozhodování občanů i záchranu lidských životů. Ministerstvo zahraničních věcí chce proto dnes vyjádřit poděkování všem odvážným novinářům a ujistit je o pokračování podpory ze strany ČR.

V řadě zemí světa novináři stále čelí cenzuře, zastrašování, osobním útokům, systematickému pronásledování a nejrůznějším formám beztrestného násilí. Tamní vlády se v současné době snaží využít situace a pod rouškou pandemie omezit přístup k informacím a umlčet nepohodlné a nezávislé hlasy ve společnosti. Jsme svědky dezinformačních kampaní, jejichž cílem je zamlžit pravdu o původu epidemie a oslabit reakci demokratických společností. S nastupující ekonomickou krizí se rovněž mnohá nezávislá média potýkají s významnými výpadky příjmů právě ve chvíli, kdy roste poptávka po jejich informacích.

V rámci své transformační spolupráce vydává MZV ročně více než 25 milionů Kč na projekty podporující nezávislá média, mediální výchovu a tréninky novinářů, stejně jako iniciativy, které upozorňují na falešné zprávy. ČR podporuje činnost Rady Evropy, představitele OBSE pro svobodu médií, úzce spolupracuje s Evropskou nadací pro demokracii a zapojuje se do dalších mezinárodních iniciativ usilujících o lepší přístup k informacím. MZV proto vítá vyhlášení historicky první globální výzvy Fondu UNESCO na podporu médií, finančně podpořené i ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí chce proto dnes vyjádřit poděkování všem odvážným novinářům, blogerům, editorům a jejich spolupracovníkům, kteří navzdory mnoha obtížím a osobním rizikům zůstávají odhodláni přinášet veřejnosti nezávislé a ověřené informace. Vaše práce je pro nás všechny důležitá.

Zdroj: MZV, Foto: Pixabay