Průzkum o jízdě v taxi: Všichni si chtějí povídat, ale sedí raději vzadu

Autor:

Kdo je dokonalý pasažér z pohledu řidičů a jak se jako jejich zákazníci vozíme nejraději? Platforma Bolt provedla online průzkum, kterého se zúčastnilo přes tři tisíce taxikářů i pasažérů. Jeho zjištění zpochybňují kdejaká klišé.

Pokud si někdo průměrného taxikáře představuje jako nevrlého týpka, který se pasažéra chce co nejdřív zbavit, aby mohl vzít další rito – tak se hodně plete. Alespoň z partnerských řidičů společnosti se s cestujícími baví přes 92 procent, necelá osmina během každé jízdy a dalších 70 procent skoro vždy nebo alespoň často. 38 procent dává přednost jednoduché konverzaci o počasí či dopravě, více než desetina řidičů ale ráda zabředá do hlubších diskuzí na vážná nebo i soukromá témata.

Pasažéři to přitom mají dost podobně. S řidiči se během jízdy baví 83 procent cestujících, 70 procent dotázaných si povídá vždy nebo přinejmenším často. Na otázku, kdo rozhovor většinou zahajuje, označila přibližně polovina cestujících stejně jako řidičů odpověď „Je to zhruba 50:50”. Mezi pasažéry je však výrazně větší podíl těch, kdo si raději vystačí s povrchní konverzací (52 procent), a nižší procento respondentů, kteří rádi vedou vážné debaty nebo otevírají soukromá témata (7 procent).

Přesně čtvrtina cestujících přitom ráda sedí na sedadle spolujezdce, 60 procent dotázaných raději vzadu a ostatní nemají žádnou preferenci. A co řidiči, čemu dávají přednost oni? Osmnácti procentům respondentů pasažér na předním sedadle nevadí, nebo to dokonce preferují, snad protože se jim tak s cestujícím lépe klábosí. 51 procent řidičů má ovšem raději, když si pasažér sedne dozadu, a zhruba třetině je to jedno, hlavně že se jede. Tři čtvrtiny řidičů nemají problém ani s tím, vozit malé děti. Přestože tak podle vyhlášky mohou činit i bez toho, aby v autě měli k dispozici dětskou sedačku, každý třetí ji s sebou vozí.

Zdroj info: Bolt
Zdroj foto: Pixabay