Římské fórum může skrývat hrobku zakladatele města

Autor:

Při bádání v římském fóru objevili archeologové dosud skrytou hrobku. Skrýval se v ní sarkofág, který je dle předpokladů starý 2600 let. Mnozí věří, že právě tato hrobka byla zasvěcena Romulovi, který se stal dle římské mytologie zakladatelem Říma.

Vykopávky v místě začaly už před rokem. Během té doby archeologové nalezli schodiště vedoucí pod buduvou bývalého římského senátu. Následně byla objevena celá hrobka, ve které ležel sarkofág. Vyroben je údajně z jednoho dílu tufového kamene (hornina ze sopečného popela). V hrobce se nalezla i kruhová kamenná struktura, která se považuje za oltář. Právě Fórum bylo centrem dění starověkého Říma, a tak se věří, že právě tato hrobka byla zasvěcena jeho zakladateli.

Legenda vypráví, že kdysi před Římem existovalo město Alba Longa, zde vládl král Prokas, který měl dva sny. Po jeho smrti měl na trůn nastoupit starší syn Numitor, avšak zákeřný a mocichtivý Amulia jej sesadil z trůnu. Nechal povraždit bratrovo mužské potomky a jeho dceru donutil, aby se stala kněžkou a slíbila věčné panenství. Jenže tak se úplně nestalo. Dcera zhřešila s bohem války a porodila mu dva syny – Romula a Remuse.

Když se to Amulius dozvěděl, nechal oba syny vhodit do řeky Tibery. Koš se ale zachytil o větev na břehu a plačící děti našla zvědavá vlčice, která si je osvojila a odkojila. Později je našel pastýř, který je vychoval spolu se svými 12 syny. Když vyrostli, dostali se do potyčky s pastýři, kteří sloužili Numitorovi. Rozepře se dostala až k jejich dědečkovi na dvůr a ten v nich poznal své vnuky. Následně je poslal do Alby Longy, kde potkali Amulia a tam jej se svou družinou zabili. Vláda tak připadla Numitorovi, jenže bratři nechtěli čekat, až jejich děda zemře, a tak se rozhodli, že založí nové město.

Na pahorku Palatinus vyorali brázdu kolem hranic přístího a nového města. Samozřejmě, že každý z bratrů chtěl, aby se město jmenovalo právě po něm. Aby to bylo spravedlivé, rozhodli se, že počkají a vše nechají náhodě dle znamení letu ptáků. Jako první spatřil ptáky Remus. Bylo to šest supů, a tak se dožadoval vítězství. Avšak jeho bratr Romulus uviděl supů 12, a to ještě dřív než věštci stačili vyřknout výrok. Mezi bratry tak začala rozepře při které Remus zemřel. A tak vznikl Řím, přestože nás historie učí jinou – nemytologickou – verzi.

Zdroj informací: Lonely Planet
Zdroj foto: Pixabay