Škody z krádeží jízdních kol každoročně rostou

Autor:

Škody z krádeží kol meziročně opět vzrostly. V roce 2019 byla dle policejních statistik ukradena jízdní kola a elektrokola za 108 milionů korun, v roce 2020 už za 134 milionů a vloni dokonce za 140 milionů korun.

Počet ukradených kol přitom meziročně klesl z 5 258 na 4 799 kusů. Ze statistik tedy vyplývá, že ačkoli počet krádeží meziročně o 9 % klesl, hodnota odcizených kol naopak o 4 % vzrostla. 57 % ukradených strojů bylo odcizeno vloupáním. PČR dokáže objasnit jen necelou pětinu případů.

Z policejních statistik je patrné, že většina jízdních kol či elektrokol je odcizena vloupáním. Jde tedy o krádeže ze sklepů, koláren, domů či domovních chodeb. Většinou jde o předem plánované akce, které nepřekazí ani kvalitní zámek,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Průměrná výše škody z krádeží kol a elektrokol vloni vzrostla na 29 087 korun. V roce 2019 byla na úrovni 21 151 korun, v roce 2020 už 25 637 korun. Statistiky tedy opět potvrzují, že si Češi pořizují stále dražší cyklistické vybavení. Celkem bylo vloni odcizeno 4 799 kol. Do celkového počtu se ale započítávají jen řádně nahlášené případy. Ve skutečnosti tak může být krádeží mnohem více. ERV Evropská pojišťovna, která mimo jiné nabízí i pojištění jízdních kol a elektrokol, eviduje průměrnou škodu ve výši 50 000 korun.

Krádeže jízdních kol a elektrokol dle krajů

Kraj

Počet ukradených kol

Celková škoda

Průměrná škoda na 1 kolo

Praha

1 433

55,8 mil Kč

39,0 tis Kč

Moravskoslezský

646

13,4 mil Kč

20,7 tis Kč

Středočeský

628

19,2 mil Kč

30,5 tis Kč

Jihomoravský

616

18,8 mil Kč

30,6 tis Kč

Pardubický

253

4,3 mil Kč

17,2 tis Kč

Ústecký

210

3,9 mil Kč

18,8 tis Kč

Královehradecký

188

2,7 mil Kč

14,5 tis Kč

Plzeňský

182

4,6 mil Kč

25,4 tis Kč

Olomoucký

173

3,8 mil Kč

22,0 tis Kč

Jihočeský

162

4,2 mil Kč

26,0 tis Kč

Zlínský

98

2,0 mil Kč

20,0 tis Kč

Liberecký

94

2,5 mil Kč

27,0 tis Kč

Karlovarský

64

2,0 mil Kč

31,4 tis Kč

Vysočina

52

2,2 mil Kč

42,5 tis Kč

Celá ČR

4 799

139,6 mil. Kč

29,1 tis. Kč

Zdroj dat: ERV Pojišťovna

Nejvíc kol bylo ukradeno v Praze, nejvyšší průměrná škoda je z Vysočiny

Nejvíce jízdních kol a elektrokol, celkem 1 344, bylo vloni odcizeno v Praze. Průměrná výše škody u jednoho stroje zde dosáhla částky 39 000 korun. Co se počtu krádeží týče, následoval Moravskoslezský, Středočeský a Jihomoravský kraj. V každém z těchto krajů bylo ukradeno více než 600 kol. Nejméně krádeží PČR eviduje na Vysočině, kde bylo ukradeno 52 kol. Paradoxně ale právě na Vysočině je průměrná výše škody z krádeží kol nejvyšší a činí 42 500 korun.

Zámek, GPS, pojištění

Ačkoli už si někteří zloději umějí poradit s téměř jakýmkoli technickým řešením zabezpečení kola, je kvalitní zámek nutným základem. V dnešní době je také možné kolo vybavit GPS modulem, díky kterému se dá kolo lokalizovat. Každé kolo je také možné opatřit tzv. DNA a registrovat jej v policejní databázi.

Vyjma tradičního zabezpečení se ještě nabízí možnost kolo pojistit. Pojištění kol a elektrokol platí jak v ČR, tak v zahraničí. Výhodou pak je, že nezohledňuje amortizaci. 

Zdroj info: ERV Pojišťovna
Zdroj foto: Pixabay