Úmrtí v zahraničí: Co vše budete muset zařídit

Autor:

Někdy je život nevyzpytatelný a zastihne vás smutná událost, kterou bohužel budete muset řešit. Ať už by tato událost nastala vašim příbuzným nebo partnerovi na dovolené či služební cestě, vždy je to obrovská ztráta a velká rána. Obzvlášť pokud se to stane v zahraničí.

Jako první by každý člověk, který cestuje do zahraničí měl vzpomínat vždy na to, aby se řádně pojistil, kdyby se cokoli stalo. Cestovním pojištěním člověk ušetří svým příbuzným a pozůstalým nemalé částky na převoz ostatků zpět domů. V pojistné smlouvě hledejte slovo „repatriace“ a výši jejich limitů. Cenová výše repatriace se může kolikrát vyšplhat až na několik set tisíc korun. Záleží z jaké země budou ostatky převezeny a zdali to bude letecky nebo pozemní dopravou.

Pozor byste si tak měli dávat na to, jaký limit z vaší pojistky jde na repatriaci (pokud bude limit přesažen, zbytek doplatíte pozůstalí, není proto radno jej podceňovat). Například převoz ze Švédska může vyjít i na 2 miliony korun. Z Budapešti to bude pak 90 tisíc korun.

Pokud se tedy taková nešťastná událost stane, je třeba určit osobu, která bude komunikovat s úřady. Většinou jde o osobu blízkou nebo tu, která s dotyčným žila ve společné domácnosti. Tato osoba musí kontaktovat zastupitelský úřad v ČR nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR. Následně bude osoba informována s následujícím postupem ve vyřizování celé věci.

Zjistit byste si tedy měli, zdali zesnulá osoba měla sjednané pojištění, které zahrnovalo i možnost úmrtí v zahraničí. Pokud ano, kontaktujete danou pojišťovnu, případně její asistenční službu. Pokud ne, musíte se obrátit na pohřební ústav, který zajišťuje převozy ze zahraničí. Pokud zesnulý cestoval s cestovní kanceláří je vhodné kontaktovat i ji.

Co musíte předložit na úřadě?

Je nutné mít s sebou potvrzenou informaci o úmrtí a kontakt s institucí, kde se tělo zemřelého nachází. Také si musíte opatřit žádost o zápis do zvláštní matriky ( ten je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě nebo zastupitelském úřadě v ČR). Pokud se ostatky nachází v zemi, která nemá s ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu, pak je nutné, aby zastupitelský úřad v dané zemi vystavil průvodní list o souhlasu s převozem ostatků.

Převoz ostatků se obvykle vyřizuje od 3 do 5 dnů. Pokud tedy bylo řádně sjednané pojištění. Pojišťovna platí samotný převoz zesnulého, rakev se zinkovou vložkou a další poplatky s tím spojené, jako jsou poplatky za vystavení potřebných formulářů a dokladů. Dle údajů pojišťoven stále každý třetí Čech cestuje do zahraničí bez pojištění. Nutno podotknout, že obyčejné pojištění k platební kartě (většinou nízký limit krytí pro repatriaci) nebo Evropský průkaz pojištěnce nezahrnuje případnou repatriaci do ČR.

Zdroj informací: MZV, Cestovní kancelář Blue Style
Zdroj foto: Pixabay