V Praze se nachází jediný funkční maják na Vltavě. Lodím zde pomáhá už třináct let

Autor:

Není tak vysoký jako býval nejznámější maják na ostrově Faru, plní však stejně důležitou roli. Na výběžku Libeňského ostrova varuje lodě před nebezpečím.

Jedná se přitom o jediný funkční pražský maják. Na vlastní náklady ho zde vybudovali vodní motoristé z Libeňského ostrova. Úkolem tohoto majáku je každé dvě sekundy po setmění zablikat a upozornit lodě na možné nebezpečí. Po setmění je totiž špatně vidět a řada kapitánů se v těchto končinách špatně orientuje, nelze se tak spoléhat ani na lampy veřejného osvětlení. Pro odvrácení katastrofy v poměrně riskantním úseku tak zde byl vybudován téměř třímetrový pruhovaný maják.

Před 12 lety tu bylo běžné, že lodě bez tohoto orientačního bodu snadno narazily na dno Libeňského výběžku a poškodily si tím dno. „Když se plavíte v noci po proudu směrem k Podbabě a chcete zakotvit v přístavu na ostrově, nevidíte jeho špici. Dříve se kapitáni orientovali třeba podle lamp na silnici na protějším břehu. Jenže stačilo, aby jedna z lamp nesvítila, kapitán zatočil kormidlem dřív, než měl a na špici ostrova narazil. Pod vodou se tam ukrývají velké kameny,“ řekl v rozhovoru Roman Kelbich, předseda Klubu vodních motoristů. Kromě navádění kapitánů, má maják ještě jednu funkci. Jedná se o takzvaný „náměrník“. Když poplujete z Podbaby proti proudu skrz dva mosty, povede vás maják plavební dráhou. Stále je ovšem třeba dávat pozor na vítr a na spodní proudy,“ uvedl Kelbich.

Vzhledem k povodním v roce 2002 má libeňský maják železobetonovou konstrukci, která je schopna odolat případné další povodni nebo jiným přírodním katastrofám. V současné době by mělo být světlo majáku vidět až na vzdálenost pěti kilometrů, je to díky LED diodové žárovce, která je skutečně silná.

U majáků, které běžně stojí na útesech nebo vyvýšené pevnině, dokáže být světlo vidět klidně i na desítky kilometrů, ale to už se jedná skutečně o vysoké věže. V dřívějších dobách obsluhovala maják stálá posádka, která měla jediný úkol – starat se o světelnou jednotku. Doba a technologie však dávno už pokročily, a tak je většina majáků na světě automatizována, tedy není potřeba lidí, kteří by na světlo majáku dohlíželi.

Zdroj informací: Autorský text, MČ Praha 8, Povodí Vltavy, Memento historia
Foto: Michaela Rubešová